Fikk samme fødselsnummer

Menneskelig feil ved Ahus: To nyfødte fikk identisk fødselsnummer

Avviksmeldingen sier ikke hvordan det er teknisk mulig å gi to personer samme fødselsnummer uten at datasystemene protesterer.

To barn som ble født ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i juni ble ved en feil tildelt samme personnummer.
To barn som ble født ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i juni ble ved en feil tildelt samme personnummer. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB)

Avviksmeldingen sier ikke hvordan det er teknisk mulig å gi to personer samme fødselsnummer uten at datasystemene protesterer.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

To nyfødte ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) fikk i juni i år tildelt samme fødselsnummer. Avviksmeldingen Ahus har sendt til Datatilsynet viser at selv om dette ble avdekket raskt, så førte en menneskelig feil til at fødselsnumrene ikke ble rettet opp før i begynnelsen av juli.

Hvordan det rent teknisk har latt seg gjøre at to forskjellige personer har fått tildelt samme personnummer uten at datasystemene ved Ahus og Folkeregisteret har reagert, framgår ikke av avviksmeldingen, og Digi.no har ennå ikke fått svar fra Ahus eller Skatteetaten på våre spørsmål om hvordan dette har skjedd.

I Avviksmeldingen skriver imidlertid Ahus at feilen oppstod ved at begge barna – som var født på samme dag i juni – ble meldt inn til Skatteetaten med samme hjelpenummer, og at de dermed fikk utstedt likt fødselsnummer.

Les også

Oppdaget feilen raskt

Ahus skriver at feilen ble oppdaget raskt, og at melding om retting da umiddelbart ble sendt til Skatteetaten.

Hjelpenummer er et midlertidig personnummer som brukes til det ordinære personnummeret er tildelt personen. Hjelpenummeret skal etter det Digi erfarer genereres automatisk når en persons kjønn og fødselsdato legges inn i elektronisk pasientjournal.

Om det er datasystemet ved Ahus som har generert to like hjelpenumre, eller om det er oppstått en feil ved at hjelpenumrene er skrevet av og meldt inn til Skatteetaten manuelt, framgår ikke av avviksmeldingen.

Les også

Feil i pasientjournalene

Selv om det raskt ble oppdaget at de to barna hadde fått tildelt samme fødselsnummer, ble ikke sikringen av den oppdaterte informasjonen fulgt opp, noe jordmoren oppdaget da det ble sendt avviksmelding til systemleverandøren for å rette opp i feilen. Og da Ahus noen dager senere fikk epost om at avviket var lukket, ble ikke barnas pasientjournaler sjekket for å se om det fremdeles var feil i dem.

Først da det ene barnet (barn A) ble innkalt til time for en behandling ved Ahus i juli, ble det oppdaget at det var feil i pasientjournalene. Alle journalopplysningene på barn A var lagt inn i journalen til barn B.

Nå ble det gjort en grundigere feilsøking, og satt i gang et arbeid for å finne ut hvordan feilen kunne oppstå. Ifølge avviksmeldingen er konklusjonen at årsaken «bunner i» menneskelig feil og mangel på oppfølging.

Ahus skriver i meldingen, som ble sendt Datatilsynet 19. juli, at det var planlagt en grundig gjennomgang av hendelsen med alle involverte etter sommerferien, der det skulle ses på ytterligere tiltak for å hindre at tilfeller som dette skal oppstå. Digi har ennå ikke fått svar på spørsmål om hvilke tiltak som er blitt eller skal bli satt i verk.

Les også

– Kan oppleves som skremmende og utrygt

Personnummer-feilen skal ikke ha fått noen helsemessige konsekvenser for de to barna. En helsestasjon har mottatt feil fødselsnummer i en epikrise, noe som er rettet opp, og informasjonen om barn A har ikke vært tilgjengelig på Helsenorge.no siden den har vært tom. Informasjonen om barn B på Helsenorge.no har imidlertid også omfattet journalinformasjonen om barn A.

Ahus skriver at forvekslingen ikke har hatt betydning for helsehjelpen som er gitt barna, men legger til at det kan oppleves som skremmende at en forveksling av slik karakter kan oppstå, og at det kan oppleves som utrygt.

Barnas foresatte skal ikke ha logget inn på Helsenorge.no, slik at de har sett feilinformasjonen der, og de skal nå være informert direkte av Ahus om forvekslingen av barnas personnumre, både per telefon og brev.

Les også

Datatilsynet: Sykehuset har fulgt opp slik de skal 

Datatilsynet kommer ikke til å foreta seg noe i denne saken, forteller Camilla Nervik, som er seksjonssjef for offentlige tjenester ved Datatilsynet.

– I dette avviket har den ansvarlige undersøkt og funnet årsaken til hendelsen. De har gjort tiltak for å sikre at opplysningene ble korrigert, og at det ikke skal medføre noen konsekvenser for de det gjelder. Videre opplyser de at de skal gå gjennom sine rutiner og sikre at dette ikke gjentar seg, skriver Nervik i en epost til Digi.no.

– Slik vi vurderte saken, hadde sykehuset fulgt opp avviket slik de skal, og det var ikke grunn for oss til å undersøke nærmere, avslutter hun.

Les også

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen