Menneskerettsaktivister krever sterk kryptering

I en kongresshøring har menneskerettsaktivister forklart at de trenger sterk kryptering og vern mot offentlig "nøkkelgjenvinning" i sitt arbeid mot undertrykkende regimer.

I en kongresshøring har menneskerettsaktivister forklart at de trenger sterk kryptering og vern mot offentlig "nøkkelgjenvinning" i sitt arbeid mot undertrykkende regimer.

Europeiske land er stort sett enige i at kryptering for privatlivets fred veier tyngre enn myndighetenes behov for avlytting. I USA derimot, kjemper Clinton-regjeringen for å forsvare sine begrensninger på eksport av krypterende programvare og prinsippet om "nøkkelgjenvinning". Det siste gjør det mulig for øvrigheten å avlese krypterte meldinger når den mener "rikets sikkerhet" og andre hensyn taler for det.

Hittil er det bransjen og borgerrettsaktivister som har preget motstanden mot eksportbegrensninger og nøkkelgjenvinning. Fredag meldte Reuter at også menneskerettsaktivister har forklart seg for kongressen, og lagt vekt på hvorfor sterk kryptering uten nøkkelgjenvinning er viktige for internasjonalt menneskerettsarbeid.

- Kryptering tilbyr den mest grunnleggende beskyttelsen til de som søker å dokumentere brudd på menneskerettene, understreket Dinah PoKempner i Human Rights Watch.

Patrick Ball fra American Association for the Advancement of Science driver opplæring i bruk av krypterende programvare. Han fortalte at for de som skal rapportere om brudd på menneskeretter, er kryptering av elektronisk post og fakser ofte et spørsmål om liv eller død. Han pekte på at menneskerettsaktivister alltid klassifiseres som sikkerhetstrusler av undertrykkende regimer, og at hvis USA går inn for nøkkelgjenvinning, vil regimene kunne bruke mange metoder for å få dekodingsnøkler fra den amerikanske regjeringen.

Det er dokumentert at eksperter med beskjedent datautstyr ikke trenger mer enn noen få timer på å knekke meldinger kryptert med de sterkeste nøklene som etter dagens amerikanske regler kan eksporteres fritt.

Til toppen