Mens norsk ekspert langer ut mot eldgammelt wifi-råd, mener Telenor hele debatten er gått ut på dato

Rådet om å ikke koble seg til usikrede, åpne wifi-nettverk  – som vi alle har hørt en million ganger – er utdatert, mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim.

Mens norsk ekspert langer ut mot eldgammelt wifi-råd, mener Telenor hele debatten er gått ut på dato
Telenor har et eget sikkerhetssenter der de overvåker sine egne nett. Illustrasjonsfoto. Foto: Telenor

Han får støtte av NSMs fagdirektør for sikkerhetskultur, Roar Thon, mens Telenor ikke vil anbefale folk å koble seg til åpne wifi-nett i det hele tatt.