Mer attraktivt med datasentraler i Norge

Men sliter fortsatt med for dårlig båndbredde.

Mer attraktivt med datasentraler i Norge
Internett-forbindelsen Norge har mellom datasentraler og utlandet har blitt sammenlignet med kjerreveier. Uten store investeringer på dette området, er et lite sannsynlig at de store IT-bedriftene vil legge datasentraler til Norge. Bilde: Per Ervland

Norge, med sin tilgang på vann, energi og solide fjellhaller, burde kunne være et temmelig ideelt sted for de store IT-selskapene å ha minst ett av sine datasentra. Men i stedet har flere av de store valgt å legge sentralene til våre naboland.

De tre selskapene Source8, Cushman & Wakefield og Hurleypalmerflatt har kommet med en ny rapport, Data Centre Risk Index 2013, som sammenligner risikoen ved å etablere et datasenter i 30 ulike land i verden, inkludert Norge. De kom også med en tilsvarende rapport i fjor.

I rapporten rangeres landene etter en rekke ulike faktorer. De tre viktigste er energikostnader, internasjonal internettaksess og hvor enkelt det er å drive forretninger. Disse vektes til sammen med 60 prosent. Men også skatte- og lønnsnivå, sikker tilgang på strøm og vann, samt utdanningsnivå, er blant de ti andre faktorene som spiller inn.

Siden 2012 har Norges plassering blitt forbedret, fra 12. til 8. plass. Men den eneste årsaken til dette er billigere strøm, hvor Norge nå rangeres på 13. plass, sammenlignet med en 19. plass i fjor. Foran Norge i år finnes USA, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Canada, Hong Kong og Island. Finland kommer rett bak Norge, mens Danmark ikke er med i oversikten.

Førsteplass

Norge gjør det best bare når det gjelder én faktor, nemlig politisk stabilitet. Norge er også blant de fire beste innen områdene bærekraft, brutto innenlandsk nasjonalprodukt per innbygger, inflasjon og vanntilgang. Det skal også være relativt enkelt å drive næring i Norge, noe som gir oss en fjerdeplass i denne kategorien.

Norge kommer også på sisteplass i én kategori, nemlig lønnsnivået. Blant de 30 er det ingen land som har et høyere lønnsnivå enn Norge. Det driver opp kostnadene ved både bygging og drift av datasentraler.

En viktigere faktor, som også har blitt påpekt tidligere, er at Norge har relativt begrenset fiberkapasitet til utlandet. Norge rangeres bare som nummer 19, mens Sverige har en 10. plass på dette viktige området. Energien er derimot billigere i Norge, noe som gir Norge en 13. plass og Sverige en 15. plass. Det at energien i stor grad er basert på fornybare ressurser, anses også som positivt.

Det regnes som noe vanskeligere å drive virksomhet i Sverige enn i Norge, noe gjør at Sverige her ligger seks plasser bak Norges fjerdeplass.

Skatt og naturkatastrofer

Norge har et forholdsvis høyt skattenivå for bedrifter, også sammenlignet med Sverige. Det gir en 19. plass i denne kategorien. Noe mer overraskende er 15. plassen når det gjelder naturkatastrofer, mens Sverige her holder en 3. plass. Denne rangeringen er gjort av Maplecroft.

Det norske utdanningsnivået er heller ikke så mye å skryte av, ifølge rapporten. Her kommer vi bare på en 12. plass, betydelig bak Island og Sverige, men foran Finland. Tallene som denne rangeringen en basert på, finnes her.

Samlet sett kommer Norge uansett bedre ut i rangeringen i år enn i fjor. Forfatterne av rapporten skriver i rapporten at man nå begynner å se økte investeringer i datasentermarkedet her til land.

    Les også:

Les mer om:
;