Mer bredbånd for beacon

beacon consulting skal lage en ny veiledningstjeneste for bredbånd i offentlig sektor.

Nærings- og handelsdepartementet har gitt Norges forskningsråd i oppdrag å gjennomføre det såkalte HØYKOM-programmet - et av de viktigste midlene i regjeringens bredbåndspolitikk.

Målet til regjeringen er at alle kommunesentra skal ha et konkurransemessig godt tilbud om bredbånd innen 2002, mens alle husstander i landet skal ha det samme tilbudet innen 2004.

Rådgivningsselskapet beacon consulting AS (tidligere Guide Consulting) har ansvar for sekretariatet for tilskuddsordningen, og er nå blitt tildelt oppdraget med å forestå redaksjonen for den nye veiledningstjenesten for bredbånd i offentlig sektor. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Målet med veiledningstjenesten er å utnytte bredbånd med sikte på å forbedre eksisterende, eller utvikle nye offentlige tjenester.

- Veiledningstjenesten i forbindelse med HØYKOM skal være web-basert, med funksjoner for nyhetsformidling, ekspertråd, diskusjonsgrupper og faste tematiske søk, forteller Harald Aaneby, adm. dir. i beacon consulting.

Han opplyser også at Gjermund Lanestedt (også fra beacon) blir redaktør for den nye tjenesten, som etter behov vil knytte til seg eksperter som kan gi svar på spørsmål i forbindelse med bredbåndsprosjekter.

HØYKOM har så langt gitt rundt 60 millioner kroner i tilskudd til nærmere 100 prosjekter over hele landet. Sekretariatet skal blant annet kvalitetsvurdere søknader og følge opp prosjektene som får tilskudd. Eksempler på områder der høyhastighetskommunikasjon kan effektivisere offentlige tjenester, er innen telemedisin og helsenett, utdanning og opplæring, geografiske informasjonssystemer og kart, interaktiv og nettbasert læring, kompetanseutvikling, formidling fra bibliotekene, samt vei- og trafikkovervåkingssystemer.

Til toppen