Mer datavirus i Norge enn i andre land

Statistikk fra Telenor og MessageLabs tyder på at det sendes mer datavirus per e-post i Norge enn i andre land.

Telenor skanner e-post for en rekke norske bedriftskunder med tanke på å luke ut datavirus. Skanningstakten er nå oppe i 200.000 meldinger per dag.

Statistikken fra denne skanningen viser at mens nesten tre prosent av e-posten til og fra disse bedriftskundene bar virus i 2001, var smitteandelen i 2002 redusert til 1,2 prosent.

Telenor gleder seg over denne utviklingen, men legger til at det er ingen grunn til å avblåse virusfaren.

Sammenlikner man Telenors statistikk med tall fra MessageLabs, finner man at det er grunn til å understreke dette siste poenget. MessageLabs driver en internasjonal tjeneste for siling av e-post, i langt større målestokk enn Telenor.

Telenors tall innebærer at det i 2001 i gjennomsnitt var ett virus per 33 e-postmeldinger, og ett virus per 83 e-postmeldinger i fjor - i Norge. I et tilbakeblikk i fjorårets tredje kvartalsrapport fra MessageLabs heter det at verden over ble det fanget ett virus per 841 e-postmeldinger i perioden juli-september 2000. I den samme perioden i 2001 var fangsten ett virus per 270 e-post, og i 2002 ett virus per 145 e-postmeldinger. Verstingen det kvartalet var Asia-Stillehavsområdet med ett virus per 80 e-post. USA lå på ett virus per 105 e-postmeldinger.

Månedsstatistikken til MessageLabs for de siste tolv månedene viser en kraftig vekst fra ett virus per 700 meldinger i mars til ett virus per noe over hundre meldinger i juni i fjor. Fra juni til oktober holder variasjonen seg mellom ett virus per 100 og ett virus per 200 meldinger. De siste tre månedene har takten sunket til mellom ett virus per 200 og ett virus per 300 meldinger.

Med andre ord: Årsgjennomsnittet i Norge i 2002 er like dårlig som Asia-Stillehavsområdet i et særdeles virusbefengt kvartal. Smitteraten i Norge må reduseres med to tredeler for at vi skal oppnå det samme vernenivået som i gjennomsnittet for resten av verden.

Til toppen