Mer direkte fra Compaq

Compaq har lagt om sitt europeiske produksjonsanlegg i Skottland til "bill to order" for å øke omløpshastigheten i kanalen. Det er fortsatt langt frem til Dell - direktemodellens mor.

Til tross for sterk vekst har Compaq innsett at Dells direktemodell har hatt sine fordeler. Selskapet har derfor prøvd å kopiere konseptet i USA, uten den helt store suksessen. Resepten for Compaq har derfor blitt å kombinere direktemodellen med forhandlersalg, en idé som nå gjennomføres i Europa. Compaqs 58.000 kvadratmeter store produksjonsanlegg i Skottland er lagt over til en såkalt "bill to order", hvilket innebærer at produksjonen iverksettes på bakgrunn av konkrete bestillinger.

Innføringen av "bill to order" har pågått over tid, og har hittil ført til en reduksjon i kanalens varelager fra seks til fire uker. I løpet av andre kvartal 1998 håper selskapet på å få redusert denne tiden til to uker. Til sammenligning har Dell en forsinkelse i kanalen på 11 dager.

- Jeg tror Compaq står overfor en enorm utfordring. Jeg tror denne kombinerte modellen kan føre til store konflikter i kanalen, ettersom de ikke har kontroll over alle leddene selv, kommenterer salgsdirektør i Dell, Lasse Syversen, til digi.no.

Til tross for overgangen til et nytt system er Compaq stadig den ledende produsenten i Europa. I følge en pressemelding fra Compaq har selskapet nå 15,6 prosent av totalmarkedet. I Norge er tallet trolig langt høyere.

Til toppen