Mer effektiv administrasjon av heterogen lagring

Nye Veritas Storage Foundation 4.0 lover ensartet administrasjon av heterogene lagringsmiljøer.

Nye Veritas Storage Foundation 4.0 lover ensartet administrasjon av heterogene lagringsmiljøer.

Veritas Software introduserer Storage Foundation 4.0, et verktøy for å administrere ressursutnyttelsen i lagringsmiljøer med flere ulike operativsystemer, databaser og maskinvareplattformer.

Ifølge Veritas dreier det seg om å få kontroll på hvilke data som lagres, hvor de lagres, hvilke lagringsressurser som finnes tilgjengelig og hva håndteringen koster.

Storage Foundation 4.0 bygger på Veritas' utviklingsarbeid innen virtualisering og filsystem. Det integrerer produktene Volume Manager og File System, for å kontrollere lagringsinfrastrukturen som en virtuell enhet sentralt, selv om den består av plattformer fra ulike leverandører. Tidligere gikk det under navnet Storage Foundation Suite. Denne nyeste versjonen skal gi bedre utnyttelse av lagringsressursene, forenklet migrering av servere, høy tilgjengelighet og enklere administrasjon.

Til toppen