Mer effektivt å dele Microsoft enn å regulere det

USAs myndigheter vil samlet innstille på å dele Microsoft i to monopoler: ett for Windows, og ett for Office. Å dele opp er mer hensiktsmessig enn å regulere, heter det.

USAs myndigheter vil samlet innstille på å dele Microsoft i to monopoler: ett for Windows, og ett for Office. Å dele opp er mer hensiktsmessig enn å regulere, heter det.

Det har lekket til amerikansk presse fra diskusjonene mellom justisdepartementet i Washington og de 19 delstatene som er med på søksmålet mot Microsoft. Innen fredag skal de levere en felles innstilling om hva slags straffetiltak de ønsker mot Microsoft. Det er detaljerte redegjørelser for disse samtalene i blant annet Cnet og spesielt New York Times, der de oppdateres løpende.

Det som synes klart, er at myndighetene vil skille ut systemvaren - alt som har med Windows å gjøre - i et eget selskap, mens det andre selskapet beholder resten, det vil si applikasjoner, Internett-portalen MSN og satsingen på innhold. Begge selskapene vil ha monopolstatus. Windows har anslagsvis 85 prosent av sitt marked, mens Microsoft Office står enda sterkere i sitt.

Fordi Microsoft har varslet at det vil anke en eventuell dom om å dele opp selskapet, vil den felles innstillingen også anbefale spesielle regulatoriske tiltak mot Microsoft. Disse skal tillempes straks dersom Microsoft anker. Hvis anken fører fram, eller hvis dommeren er uenig i at Microsoft bør deles, skal de gjelde i ti år, skal justisdepartementet og delstatene ha blitt enige om. Hvis prosessen ender med en oppdeling, skal tiltakene likevel gjelde i tre år.

De foreslåtte regulatoriske tiltakene skal omfatte en offentlig og uniform prisliste for Windows, og fri tilgang til alle programmeringsgrensesnitt til Windows.

Det skal fortsatt være uenighet mellom justisdepartementet og delstatene på flere viktige områder. Påtalemyndigheten i delstaten Ohio har åpent motsatt seg å dele opp Microsoft. Andre vil ha strengere regulatoriske tiltak. Det diskuteres også hva slags mekanismer som skal opprettes for å overvåke at Microsoft føyer seg. Det er mulig at uoverensstemmelsene kan motivere en eller flere delstater til å levere dissenser, noe dommeren eksplisitt har frarådet.

Hovedbegrunnelsen for å innstille på en deling av Microsoft, skal være at dette er mer effektivt enn å opprette særskilte regler og overvåkningsorganer. I sin innstilling om sakens juridiske sider slo dommeren fast at Microsoft ikke har brukt ulovlige metoder for å oppnå sitt Windows-monopol. Lovbruddet består i hvordan Microsoft utnyttet Windows til å bekjempe konkurrenter som ville utnytte Internett til å drive fram et Windows-fritt utgangspunkt for ulike typer databehandling. Office-monopolet er ikke en del av søksmålet.

Myndighetene skal være klare på at hensikten med tiltakene som de foreslår, ikke er å straffe Microsoft, men å gjenopprette og sikre konkurransen i bransjen. Et skille mellom Office og Windows vil gjøre Office-selskapet mer innstilt på å konkurrere på andre plattformer, mens Windows-selskapet ikke lenger vil kunne profittere på integreringen med et spesielt merke innen applikasjoner.

Kildene til New York Times peker på at bastante uttalelser de siste dagene, der både toppsjef Steve Ballmer og styreformann Bill Gates har uttalt til mediene at Microsoft aldri har gjort noe galt, har bidratt til å gjøre det lettere for justisdepartementet og delstatene å bli enige.

I et intervju med Associated Press tirsdag sa Gates at den videre utviklingen av både Office og Windows vil skades dersom de må foretas av to atskilte selskaper. Dette gjelder spesielt i en verden der Windows driver tjenere, PC-er og ulike typer tynne og integrerte klienter.

- Vi må samle forskerne våre, Office-folkene våre og Windows-folkene våre i én gruppe når vi skal ta den nervepirrende risikoen som i ligger i utviklingen av det banebrytende brukergrensesnittet til Internettets neste fase, sa Gates til Associated Press. Han la til å hindre Microsoft fra å realisere denne ambisjonen, ville gå på tvers av det som er forbrukernes interesser.

I en egen kommentar i New York Times peker Steve Lohr på at dette er første gang i amerikansk historie at en rett skal avgjøre en trustsak der monopolet ikke er oppnådd verken gjennom ulovlige midler, eller gjennom sammenslåinger. Oppløsningen av AT&T i 1984 ble oppnådd gjennom et forlik. Lohr siterer juridiske eksperter som tror at dette høyner terskelen for en eventuell deling, og at det vesentlige kriteriet vil nettopp være hva som er mest effektivt av en oppdeling og en regulering.

Myndighetene må altså levere sin innstilling om straffetiltak fredag 29. april. Innen 10. mai må Microsoft levere sin - basert på dommerens innstilling om sakens juridiske sider, og ikke selskapets egne oppfatninger. 17. mai får myndighetene anledning til å replisere, og 24. mai skal det avholdes en høring.

Les:


Det Hvite Hus bekrefter plan om å dele Microsoft i to
Krever at Microsoft selger Office-gruppen
Microsoft bør saksøkes for 21 milliarder dollar
Microsofts TV-kampanje igang
Microsoft-saken: Internet Explorer kan eksproprieres
EU-kommisjonen har en rekke klager på Microsoft
Enighet om fortgang i Microsoft-saken
Microsoft kjent skyldig
Mekleren ga opp i Microsoft-saken

Til toppen