- Mer ensrettet Unix-marked i årene som kommer

Andrew Butler, forskningsdirektør i GartnerGroup, holdt fredag et foredrag om kommende trender i servermarkedet. Han fortalte blant annet om konkurransen mellom Windows NT og Unix, men også mellom Unix-versjonene seg imellom.

Hva vil være de viktigste trendene på servermarkedet i årene som kommer? Dette temaet tok Andrew Butler opp under sitt foredrag hos Skrivervik Data fredag.

- Det er ingen krig mellom Unix og Windows NT, mener Butler.

- Det det er snakk om, er hvilke roller de forskjellige operativsystemene bør ha.

Butler deler inn bruken av servere i fire kategorier:

1. Kritiske bedriftssystemer med komplekse arbeidsoppgaver.

2. Infrastruktur-servere, for eksempel web-servere og applikasjonsservere.

3. Servere for integrerte og proprietære løsninger.

4. Vanlige servere for små og mellomstore bedrifter.

I de senere årene har Unix dominert i kategori 1 og 3, mens Windows NT har vært dominerende i kategoriene 2 og 4, i hvert fall når det er snakk om verdien av omsetningen. Unix-omsetningen av servere i år forventes å være dobbelt så høy som omsetningen av Windows NT. Ifølge Butler ser dette ut til å endre deg i løpet av de neste fem årene.

Unix-omsetningen kommer til å gå noe tilbake i kategoriene 2, 3, og 4, mens omsetningen i kategori 1 vil øke betydelig. I år 2003 vil Windows NT ha passert Unix i alle områdene med unntak av kategori 1. Unix vil forsatt dominere i området for kritiske bedriftssystemer, men Windows NT vil samtidig flerdoble omsetningen i dette området. I tillegg vil Windows NT vokse kraftig innen kategori 2.

- Unix vil være et nisjeprodukt, men nisjen er veldig stor, sier Butler. Det er snakk om 1/3 av omsetningen på servermarkedet.

Svært mange anser stabiliteten og oppetiden til Windows NT som å være dårligere enn for Unix. Butler forteller at gjennomsnittlig oppetid for et NT-system - inkludert programvare, lagring klienter også videre - er på 99,0 prosent. Gjennomsnittlig oppetid for Unix er 99,6 prosent, selv om enkelte leverandører opererer med oppetider helt oppe i 99,95 prosent.

Til sammenlikning har stormaskiner (mainframes) en oppetid på 99,975 prosent. Butler mener at oppetiden for både Unix og NT vil bedres i løpet av de neste fem årene slik at de kommer på linje med stormaskinene. Sannsynligvis vil Windows NT ligge noe bak Unix, men ikke mye. Butler mente det likevel kunne bli vanskelig å overbevise folk om at dette stemmer.

Butler tok også for seg en del funksjonalitet som kommer til å bli vanlig i fremtidens servere. Dette inkluderer logisk domenepartisjonering - også med flere typer operativsystemer - dynamisk ressursdeling, hot-swapping av de fleste komponentene i maskinvaren, inkludert prosessorer i maskiner med flere prosessorer, samt utvidet skalérbarhet, for eksempel NUMA-liknende (non uniform memory access) med mellom 32 og 64 prosessorer. I tillegg kommer stadig flere med 64-bits-utgaver av både operativsystem og maskinvare.

- Unix-arenaen vil endre seg, mener Butler.

- Mens Unix-dominansen generelt vil bli noe mindre, vil de fire til fem største Unix-leverandørene bli sterkere, sier han.

Den sterkeste av disse er Sun Solaris, med HP-UX som en god nummer to. De andre variantene Butler nevner er IBM AIX, SCO UnixWare, SGI Irix og Digital Unix. Han anser den sistnevnte som den svakeste i denne gruppen og den eneste som vil kjøre på Alpha-prosessoren. Alle variantene støtter IA-64. Butler spekulerer forøvrig i at Irix etter hvert vil innlemmes i HP-UX og UnixWare i AIX.

Butler tror ikke at populariteten til Linux er et blaff. Han mener at operativsystemet har gode framtidsmuligheter, men ikke i kritiske bedriftssystemer. Derimot tror han at operativsystemet vil være et godt alternativ til Windows NT innenfor de andre 3 nevnte kategoriene, uten at det likevel utgjør noen trussel mot verken Microsofts operativsystem eller de andre Unix-variantene.

Butler mener at Linux voksen mot alle odds. Normalt ville et operativsystem uten forankring i et stort kommersielt selskap, tape i dagens IT-miljø. Så er altså ikke tilfelle og entusiasmen rundt Linux er så stor som aldri før.

Til toppen