Mer forskningskutt i Telenor

Telenor går mot strømmen av de store europeiske teleselskapene, og har de siste par årene kuttet forskningsutgiftene sine med 50 prosent, skriver Aftenposten.

Telenor skal fortsette å kutte kostnader innen forskning. Det står i motsetning til det selskaper som TeliaSonera, British Telecom eller Deutsche Telekom forskning og utvikling, ifølge Aftenposten.

I 2001 utgjorde FOU-utgiftene til Telenor to prosent av driftsinntektene. Ifjor var utgiftene nede i 0,9 prosent, og i tiden fremover har selskapet planlagt å kutte.

Konserndirektør for teknolog i Telenor, Berit Svendsen, mener FOU-utgiftene som oppgis i selskapenes årsrapporter ikke kan sammenliknes.

- Det blir som å sammenligne epler og pærer. Det finnes ingen felles definisjon av hva FOU er. De forskjellige operatørene legger ulike kostnader, som ren FOU, IT- og produktutvikling inn i dette, sier Svendsen til Aftenposten.

TeliaSonera har økt sin FOU-innsats fra 2,3 til 3,1 prosent i løpet av de siste tre årene. Deutsche Telekoms FOU-andel har falt fra 1,8 prosent i 2001 til 1,6 i fjor, mens British Telecom har økt FOU-utgiftene fra 1,2 til 1,9 prosent, skriver avisen.

Til toppen