Mer hotell-TV for Telenor

Telenor Bredbåndstjenester går inn i Otrum Electronics med 450 millioner kroner fordelt med halvparten på interaktiv-TV virksomhet og halvparten kontanter.

Telenor Bredbåndstjenester går inn i Otrum Electronics med 450 millioner kroner fordelt med halvparten på interaktiv-TV virksomhet og halvparten kontanter.

Otrum melder i dag at selskapet overtar Telenor ASs hotell-TV virksomhet for 225 millioner kroner. Oppgjøret skjer ved en rettet emisjon av aksjer i Otrum, og innebærer dermed at Telenor går inn på eiersiden i selskapet.

Samtidig skal det gjennomføres en kontantemisjon på 225 millioner kroner rettet mot Telenor, som dermed blir den største eieren i selskapet med en eierandel på 33 prosent.

Som følge av transaksjonen tar Otrum sikte på å få et komplett tjenestetilbud som vil styrke selskapet i konkurransen om det europeiske hotell-TV markedet. Selskapene opplyser at Otrum leverer interaktive TV-systemer til ca 300.000 hotellrom i Europa, mens Telenor leverer TV-programmer og interaktive TV-tjenester til ca 134.000 hotellrom i Norden.

En av hovedmålsettingene for partene er at Otrum skal kunne bli en ledende aktør i det europeiske markedet for hotell-TV tjenester. Som største eier i Otrum vil Telenor få to styreplasser i selskapet.

Overtakelse av Telenors hotell-TV virksomhet og den rettede emisjonen mot Telenor er avhengig av styregodkjennelse i Telenor og Otrum, nødvendig vedtak på en ekstraordinær generalforsamling i Otrum, samt tilfredsstillende due diligence gjennomganger av de to virksomheter.

Tegningskurs ved den rettede emisjonen mot Telenor på tilsammen 450 millioner kroner vil være 62,- kroner per Otrum-aksje. Telenors hotell-TV virksomhet forventes i år å omsette for i underkant av 100 millioner kroner mens tilsvarende tall for 1999 er anslått til 67 millioner kroner. De overtatte delene av Telenor er deler av andre selskap og følgelig ikke egne regnskapsmessige enheter.

Overtakelsen av Telenors hotell-TV virksomhet planlegges gjennomført i perioden 1. januar 2001 til 1. april 2001.

Til toppen