BEDRIFTSTEKNOLOGI

Mer investeringsvilje i bedriftsportaler

30 prosent av portalprosjektene mislykkes, men analysebyråene spår nå en supervekst med mindre risikable produkter.

Selv om portalmarkedet har vært i vekst, mislyktes tre av ti portalprosjekter i fjor, viser analyser fra MetaGroup, som advarer at bedriftsportaler kan bli et pengesluk.

Men trenden forventes å snu. I løpet av et par år forventer analysebyrået at produktene blir enklere, mindre risikable og billigere. MetaGroup spår en rask vekst i dette markedet.

Ifølge MetaGroups egne undersøkelser, vil 46 prosent av bedriftene bruke mer på portaler i år. Kun 18 prosent vil redusere investeringene på portaler. Mange bedrifter planlegger å bruke nesten halvparten av IT-budsjettet på programvare.

Analyseselskapet IDC mener at verdensmarkedet for pakket programvare ventes å nå 250 milliarder euro i løpet av 2004. Innen 2006 spår IDC at produktene vil stå for nesten 25 prosent av alle utgifter til IT. Bedriftsportaler vil ha den kraftigste veksten med 32 prosent årlig vekst fram til 2006.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.