Mer IT til kommune-Norge

Kan motvirke arbeidsledighet i næringen, spår IT-ministeren.

Mer IT til kommune-Norge

Kan motvirke arbeidsledighet i næringen, spår IT-ministeren.

Regjeringens krisepakke bevilget i januar 100 millioner til IKT-tiltak som et bidrag til sysselsettingen.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys ønsker at innbyggere og næringsliv skal få bedre og flere offentlige elektroniske tjenester.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) etablerer nå en ny midlertidig tilskuddsordning der kommuner og fylkeskommuner kan få støtte til digitale fornyingsprosjekt. Ordningen skal også motvirke arbeidsløshet i IKT-næringen.

Målet med tilskuddsordningen er å få fortgang i arbeidet med å utvikle digitale tjenester for innbyggere og næringslivet. Tilskuddene skal også styrke elektronisk samhandling mellom kommune og stat, og bidra til økt kompetanse på digital tjenesteutvikling i offentlig sektor. Det vil bli lagt vekt på at ordningen også understøtter arbeidet med å utvikle og ta i bruk digitale fellesløsninger for offentlig sektor.

- Offentlige IKT-prosjekt kan motvirke arbeidsledighet i næringen. Derfor stimulerer vi nå til utvikling av flere elektroniske tjenester og digital fornying i kommune-Norge, sier Heidi Grande Røys.

Regjeringen foreslo 60 millioner kroner i prosjekttilskudd til digital fornying i kommunene i tiltakspakken som skal motvirke stigende arbeidsledighet, og Stortinget har nå sluttet seg til forslaget.

Difi skal forvalte ordningen, som er midlertidig og søknadsbasert. Direktoratet har nå utarbeidet retningslinjer for prosjekttilskuddet.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke Difi om prosjekttilskudd på inntil 20 prosent av prosjektkostnaden. I særskilte tilfeller kan støtte gis til statlige virksomheter som gjennomfører prosjekt i samarbeid med kommuner eller fylkeskommuner. I slike tilfeller må gevinsten av tiltaket i hovedsak tilfalle kommunesektoren. Søknadsfristen er 11. mai 2009 for behandling i første runde. Fristen for neste runde er 1. september 2009.

Til toppen