Mer kyberterror i vente

USA tror Al-Qaeda vil prøve seg på kyberterror innen relativt kort tid.

Mer kyberterror i vente

USA tror Al-Qaeda vil prøve seg på kyberterror innen relativt kort tid.

Nyhetsbyrået Associated Press skriver at de har fått tak i en trusselvurdering utarbeidet av USAs departement for innenrikssikkerhet (Department of Homeland Security) for perioden fram til 2013.

I vurderingen heter det at trusselbildet mot USA de kommende fem årene vil preges at ustabilitet i Midtøsten og Afrika, nye utfordringer ved landets grenser og økt bruk av Internett.

USA har ikke opplevd et eneste terrorangrep på eget territorium siden 11. september 2001. Departementet mener likevel at Al-Qaeda vil fortsette å fokusere på amerikanske mål med tanke på å utløse økonomiske tap, tap av menneskeliv og politisk uro i stor skala.

Generelt sett mener departementet at angrep med kjemiske, biologiske, kjernefysiske eller strålevåpen utgjør den alvorligste trusselen. Samtidig mener de at slike angrep er svært usannsynlige, fordi det er svært vanskelig for Al-Qaeda og tilsvarende grupper å få tak i de nødvendige materialene.

Om faren for kyberterror, heter det i vurderingen at den vil øke de kommende fem årene. Departementet konstaterer at hackerverktøy blir stadig mer avanserte, samtidig som de gjøres stadig mer tilgjengelige. De tror også at ungdommelige og IT-kyndige ekstremister heller vil ty til kyberterror enn til selvmordsaksjoner.

Al-Qaeda og andre islamistiske terrorgrupper mangler i dag evnen til selv å lansere storstilte kyberangrep med tanke på å lamme for eksempel vann- eller strømforsyningen til en stor amerikansk by, heter det i vurderingen. De har derimot evnen til å hyre inn kyndige hackere til å gjennomføre slike angrep på deres vegne.

Følgelig venter departementet at USA vil oppleve noe slikt i løpet av de kommende tre til fem årene.

Det er delte meninger om hvorvidt et slikt angrep vil kunne nå Al-Qaedas kriterier for et «vellykket» angrep, nemlig omfattende ødeleggelser kombinert med vidtrekkende mediedekning. Tidligere har eksperter fra departementet nedtonet faren for kyberterror, og slått fast at for Al-Qaeda er nettet først og fremst et middel for å spre et budskap, ikke for å lansere et angrep.

    Les også:

Til toppen