Mer målrettet nettsurf

Folk blir mer målrettede i sin surfing på Internett, kan tall fra Norsk Gallup tyde på. Internettbruken går ned på generell basis, men likevel har de etablerte nettstedene en gjennomsnittlig vekst i besøkstallene.

Kvartalstall fra Norsk Gallup viser trender i større grad enn de månedlige tallene, derfor knyttes det større interesse til disse tallene. Et interessant trekk ved tallene for andre kvartal i år, er at den daglige bruken av Internett har gått ned, mens antall mennesker som har besøkt nettstedene i webtoppen, har gått opp.

- Samlet sett har de publikasjoner og nettsted som er med i web-toppen til Norsk Gallup, hatt en økning på ni prosent, sier Ulf Andersen i Norsk Gallup. Likevel har det vært færre daglige brukere.

- En årsak kan være at bruken av Internett blir mer målrettet. Folk vet hvor de skal på nettet. Man ser også at tidsbruken på nettet går ned, så det kan tyde på at folk har funnet sine nettsteder og går dit, tror Andersen.

Tallene tyder på at SOL ikke vokser like raskt som nettpublikasjoner som VG, Nettavisen og Dagbladet. Årsakene til denne utviklingen tror muligens Andersen ligger i SOLs natur.

- Det har ikke akkurat vært bonanza på tilkoblingsmarkedet den siste tiden, det har altså ikke vært en vekst i tilgangen på Internett. Mye av trafikken til SOL er jo nettopp folk som kobler seg opp på Internett og får SOL som startside. Så lenge tilgangen er stabil, kan ikke SOL forvente seg den veksten de har hatt hittil, tror Andersen.

Fra webtoppen startet opp i 1996, har blant annet VG hatt en utvikling fra 66.000 ukentlige lesere i 1996 til 134.000 i 1997 og nå 265.000 i andre kvartal 1998. Nettavisen ble med i webtoppen i 1997, og hadde da i løpet av 1997 62.000 ukentlige lesere, og har vokst kraftig til 222.000 nå til siste kvartal.

Dagbladet startet opp ganske likt som VG i 1996 med 60.000 ukentlige lesere, men sakket fort akterut, og hadde 98.000 i 1997 og 185.000 siste kvartal.

Etter å ha startet nesten likt, er forskjellen nå altså på 80.000 lesere mellom VG og Dagbladet. Det tallet er ikke innenfor feilmarginen.

Av nettsteder med framgang både på ukentlige og daglige besøkstall, er VG, Nettavisen, Dagbladet, Aftenposten, Gule Sider og Fædrelandsvennen.

Bergens Tidende, Bergensavisen, Fædrelandsvennen, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad er ikke med i den månedlige webtoppen som Norsk Gallup utarbeider. Tallene på trafikken er for små, så disse publikasjonene er kun med på kvartalsstatistikken.

Publikasjon Daglige lesertall 2kv 1998 Daglige lesertall 1kv 1998 Ukentlige lesertall 2kv 1998 Ukentlige lesertall 1kv 1998
VG 98 69 265 221
Nettavisen 62 54 222 175
Dagbladet 73 49 185 152
Aftenposten 47 44 134 118
TV2.no 18 19 76 81
NRK.no 15 18 69 73
digi.no 15 20 55 50
Bergensavisen 7 7 25 21
Telecom 4 - 22 -
Bergens Tidende 4 5 18 22
Stavanger Aftenblad 4 9 15 15
Adresseavisen 4 4 15 11
Fædrelandsvennen 4 1 7 4
Nettsted Daglige lesertall 2kv 1998 i tusen Daglige lesertall 1kv 1998 i tusen Ukentlige lesertall 2kv i tusen Ukentlige lesertall
1kv i tusen
SOL 145 148 352 341
Gule Sider 11 6 51 40

I forbindelse med utarbeidelse av kvartalstallene er det foretatt 9.950 intervju i perioden uke 14-50. Omtrentlige feilmarginer for det antall intervjuer ligger på mellom 0,1-0,5.

Til toppen