Mer massasje - mindre syk

Sykefraværet øker i Norge, og det er mange som plages av stress og ømme PC-muskler. Kontormassasje kan være tingen.

Forkningsresultater viser at sykefraværet øker. Sykefraværet i Norge kostet folketrygden 21,8 milliarder i fjor og det er en økning på nesten 16 prosent fra 1999. I snitt lå sykefraværet på 12,9 dager i 2000 mot 11,6 dager i 1999.

Å finne informasjon om sykefravær i IT-bransjen - og spesielt sykefravær relatert til muskel- og leddplager eller såkalt musesyke - har vist seg svært vanskelig. Samtidig er det bred enighet om at massasje kan virke både avslappende og forebyggende for ansatte som sitter mye foran skjermen.

Kontormassasje er tidlig ute med å tilby bedrifter spesialtilpasset forebygging og oppfølging av psykiske og fysiske belastningsskader i dagens kunnskapsbedrifter.


I en pressemelding viser selskapet til en amerikansk undersøkelse som konkluderte med at ansatte som fikk 15 minutters massasje to ganger i uken i fem uker ble mer avspent, bedre konsentrert og hadde lavere stressnivå.

Videre viser selskapet til en svensk undersøkelse som hevder at en stresset ansatt er mindre lønnsom enn en avspent ansatt. Denne undersøkelsen er foretatt av Arbetslivsinstitutet, og viser blant annet at folk som trives svært godt på jobben også er plaget av stress.

digitoday.no og IKT-Norge har undersøkt
forholdene på norske IT-arbeidsplasser:
Trivselen øker proporsjonalt med lønnen
Ung, rastløs cowboy søker børsbobler og stress
MYE overtidsjobbing i IT-bransjen

Kontormassasje har utarbeidet et eget opplegg som gir spesifikk veiledning, behandling og kurs til ansatte som opplever stort press på arbeidsplassen.

En tendens i dagens arbeidsliv er at ansatte vill ha frynsegoder som går mer på velvære og selvutvikling. Selskapet mener at arbeidsgivere, ved å tilby sine ansatte denne type frynsegoder, får mer motiverte ansatte og bedre arbeidsmiljø.

Kommunikasjonskapet Gazette har forsøkt denne metoden: Suksess med aromaterapi og massasje i arbeidstiden

Til toppen