Mer misnøye med Microsofts ODF-støtte

Office 2007 SP2 uten støtte for passordbeskyttede ODF-filer.

Mer misnøye med Microsofts ODF-støtte

Office 2007 SP2 uten støtte for passordbeskyttede ODF-filer.

ODF Alliance mener det er flere svakheter ved støtte for OpenDocument Format (ODF) i Microsoft Office 2007 SP2 enn det som tidligere har blitt omtalt av blant annet digi.no.

Service Pack 2 til Office 2007 ble utgitt i slutten av april i år, og blant de største nyhetene var integrert støtte for ODF-dokumenter. Allerede i begynnelsen av mai viste det seg at Office 2007 SP2 ikke kan åpne ODF-regneark med formler på en skikkelig måte, dersom disse er laget med et annet verktøy med ODF-støtte.

Tilsvarende regneark laget i ODF med Office 2007 SP2, kan ikke vises på en skikkelig måte i andre produkter med ODF-støtte.

Problemet er knyttet til formlene i regneark. ODF 1.1 har ikke støtte for slike formler, men den kommende versjon 1.2 av standarden har slik støtte. De fleste andre ODF-verktøy har lagt til foreløpig støtte for disse formlene, men Microsoft har ikke vært villige til å gjøre dette for å sikre interoperabilitet med de andre produktene. Derimot har Microsoft bruke sin egen måte å lagre formlene på.

Derimot håndterer den Microsoft-støttede ODF-pluginen til blant Office 2003 de aktuelle formlene på en mer samspillende måte.

Dette har ført til omfattende diskusjoner mellom digi.no-lesere.

ODF Alliance, en allianse med drøyt 600 medlemmer som jobber for at ODF skal bli det primære dokumentformatet for styremakter, skriver i dette dokumentet at selv om regneark-formlene for ODF 1.0/1.1 er implementasjonsdefinerte, har ODF-implementasjoner likevel konvergert mot regnearkformler med økende samspillevne.

Ifølge ODF Alliance er det også ventet at ODF 1.2 vil bli behandlet for godkjenning hos OASIS om kort tid. Den vil definere regnearkformler basert på OpenFormula.

I dokumentet skriver ODF Alliance at den manglende samspillsevnen til Office 2007 SP2 i forhold til regnearkformlene, ikke er det eneste problemet med ODF-støtten i produktet.

I likhet med det som har kommet fram i kommentarene til digi.nos tidligere artikkel om temaet, mener ODF Alliance at Excel 2007 SP2 ikke følger ODF 1.1 fordi Excel feilaktig koder formler med celleadresser. Ifølge seksjon 8.3.1 i ODF 1.1 starter adresser i formler med en «[» og avsluttes med en «]». Excel 2007 omgir ikke celleadressene med de nødvendige hakeparentesene, noe ODF Alliance bør være enkelt å rette opp.

En mer omfattende mangel er at Office 2007 SP2 ifølge ODF Alliance ikke støtter passordbeskyttede ODF-dokumenter.

Brukere av Office 2007 SP2 skal verken kunne åpne passordbeskyttede ODF-dokumenter eller å passordbeskytte ODF-dokumenter fra Office 2007 SP2. Slik passordbeskyttelse er en del av ODF 1.0/1.1-spesifikasjonen, og manglende støtte for dette kan ifølge ODF Alliance ikke bortforklares.

Det samme gjelder støtten for sporing av endringer.

Office 2007 SP2 har ikke støtte for denne. Microsofts Doug Mahugh forklarer i dette blogginnlegget hvorfor denne støtten mangler. Microsoft mener at ODF 1.1-spesifikasjonen har en svært begrenset beskrivelse av denne funksjonaliteten. Selskapet mener derfor at det vil være umulig å implementere dette på en robust og pålitelig måte. Mahugh skriver dessuten at det knapt er noen interoperabilitet mellom de øvrige ODF-implementeringene når det gjelder sporing av endringer.

Mahugh oppgir Google Docs som et eksempel på en ODF-implementering som ikke har støtte for ODFs sporing av endringer.

Pussig er det derfor at ODF Alliance oppgir Google Docs i eksemplene på implementeringer som har slik funksjonalitet. Google er forøvrig medlem av ODF Alliance. Men Mahugh dokumenterer påstandene sine i blogginnlegget.

ODF Alliance mener på sin side at ODF-støtten er en pågående test av Microsofts vilje til å støtte reell interoperabilitet.

- Dessverre har alvorlige mangler blitt påvist i Microsofts støtte for ODF, sier Marino Marcich, administrerende direktør for ODF Alliance, i en pressemelding.

- Ved å legge ut potensielt millioner av ODF-filer i sirkulasjon, når de ikke er interoperatible eller kompatible med ODF-støtten som tilbys av andre leverandører, er en oppskrift på fragmentering, sier Marcich.

- Gitt manglene i Microsofts støtte for ODF, må regjeringene fortsette å kreve at Microsoft implementerer støtte på en måte som samspiller godt med programvare fra andre leverandører.

Til toppen