Mer normale tilstander i IT-bransjen

IT-bransjen opplever ifølge arbeidsdirektør Ted Hanisch 25 prosent nedgang i ledige stillinger.

IT-bransjen opplever ifølge arbeidsdirektør Ted Hanisch 25 prosent nedgang i ledige stillinger.

- Det er helt klart at tilgangen på ledige stillinger innenfor IT-området er avtagende. Det ser ut som stillingstilgangen har vært 25 prosent lavere i 1999 enn i 1998, sier arbeidsdirektør Ted Hanisch til digi.no.

Han understreker at 25 prosent er et anslag. Bedriftsundersøkelsen viser en nedgang i ledige IT-stillinger på 17 prosent, og stillingene som registreres hos Arbeidsmarkedsetaten viser en nedgang på 30 prosent.

- Mange IT-bedrifter benytter seg av utradisjonell rekruttering, og går ofte utenom avisannonser og Arbeidskontoret når de skal ansette nye medarbeidere. Er det tatt hensyn til dette i beregningene?

- Det er mange av bedriftene som bruker vårt nett. Stillingsbasen vår er dobbelt så stor som de andre til sammen. Vi prøver å ta hensyn til andre rekrutteringsveier, og justerer tallet ned til 25 prosent.

Hanisch føler seg helt trygg når han sier at etterspørselen har avtatt, men han legger til at det fortsatt er et stramt marked.

- Det er mer normale tilstander nå, avslutter han.

Arbeidsmarkedsetatens bedriftsundersøkelse ble foretatt i mai, og tall på ledige stillinger er hentet inn i mai, juni og juli.

Til toppen