Mer ømfintlig enn mange tror

- Mange forhandlere er ikke flinke nok til å fortelle kundene om svakhetene ved CD-RW-teknikken. Det sier Jone Haakonseth, som rapporterer om flere problemer knyttet til hjemmebrenning av kompaktplater.

Jone Haakonseth, lydtekniker ved et studio i Haugesund og profesjonell bruker av CD-R-produkter, sier til digi.no at både CD-RW (Compact Disc Re-Writable) og teknologier som bruker blå laser, blant annet høyoppløselig DVD, stiller store krav til nøyaktighet.

- Det er mange småting som kan lage store problemer ved "brenning" av CD-R-plater (Compact Disc Recordable), og CD-RW vil være enda mer følsom for feil, sier han.

Markedssjefen for Adaptecs programvaregruppe Petter Nordwall, sa tidligere i år til ZDNet UK at det holder med et fingeravtrykk på en CD-RW-plate for å ødelegge den.

I tillegg til følsomheten, er det en rekke andre faktorer som spiller inn for å få til brenning av både CD-R og CD-RW-plater.

- I tillegg til brenneren, må resten av programvaren og maskinvaren i PC-en fungere rimelig feilfritt, forteller Haakonseth, som er redd for at mange forhandlere ikke opplyser godt nok om feilmarginer og problemer relatert til CD-brenning. Han hevder også at flere ansatte ved en av de største distributørene av slike produkter i Norge, ikke tror dette blir at produkt for "alle" på temmelig lang tid ennå.

Et annet problem Haakonseth trekker frem, er at mange kjøper for billige produkter.

- Alle vil gjøre det billigst mulig. De kommer ikke på dette med kvalitet før de sitter der med en CD-R eller CD-RW som ikke virker. Akkurat som for CD-R, er det svært variabel kvalitet på både CD-RW-spillere og -plater.

Haakonseth tror likevel produktet har noe for seg, men mener at kjøperen må være klar over hva han/hun kjøper. Ellers vil mange spillere komme i retur til forhandlerne.

En CD-RW plate kan i motsetning til CD-R-plater ikke leses av en vanlig CD-ROM-spiller. Den kan derimot i tillegg til CD-RW-spillerne, brukes i såkalte MultiRead CD-ROM-enheter og i DVD-ROM-spillere.

Årsaken til dette ligger i selve platene. CD-RW-platene har lavere reflektivitet enn CD-R-platene og bruker også en noe annen teknikk til lagringen av dataene. I praksis brukes ikke laseren til å brenne inn noe på CD-en. I stedet endrer laseren enten strukturen i molekylene på platen (CD-RW), eller den deformerer opptakslaget (CD-R) på de stedene man skriver inn data. Refleksjonen for de uberørte og for de omstrukturerte punktene på platene er forskjellig, og dette brukes til å uttrykke binære data.

Til toppen