Mer outsorcing i finansnæringen

Bjørn Trondsen tror at økte kapasitetsproblemer innen finansnæringen fremtvinger flere outsourcingavtaler.

Bjørn Trondsen tror at økte kapasitetsproblemer innen finansnæringen fremtvinger flere outsourcingavtaler.

På en presentasjon i dag i forbindelse med resultatet i fjerde kvartal sa Bjørn Trondsen at det sannsynligvis vil bli økte kapasitetsproblemer innen finans- og banknæringen i tiden fremover. Dette vil fremtvinge flere outsourcingavtaler, tror en optmimistisk Trondsen.

Trondsen mener EDB Business Partner ASA (EDB) skulle stå bra rustet for å motta outsourcing-oppdrag fra denne næringen. Selskapet har en solid ordrereserve, og det er sterk fokus på nye e-bank løsninger. Samtidig vil nye finansaktører gi økte muligheter, sa Trondsen på en pressekonferanse i dag tidlig.

Samtidig skriver de i en pressemelding at de positive forventningene selskapet hadde ved inngangen til andre halvår har materialisert seg, og de ser ingen tegn på at aktiviteten innen de områdene som i dag viser god aktivitet vil avta.

Driftsinntektene for fjerde kvartal var 1,4 milliarder, en vekst på 44 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens resultat før skatt kom på 69 millioner kroner.

Til toppen