BEDRIFTSTEKNOLOGI

Mer penger til Telenor-kontroll

Regjeringen ønsker mer konkurranse og gir Post- og teletilsynet en ekstrabevilging på *5,3 millioner kroner for å holde Tormod Hermansen i ørene.

Frode Eriksen
9. nov. 2001 - 10:49

Den nye loven om elektronisk kommunikasjon skal styrke konkurransen i telemarkedene til beste for forbrukerne, heter det i Samferdselsdepartementets budsjettforslag.

Videre er det klart for konkurranse i markedet for opplysningstjenester fra 1. januar 2002. Departementet utlyser ny konsesjon på NMT-450, noe som trolig også vil gjelde den ledige UMTS-konsesjonen. Også frekvenser for bredbåndssystemer for radio i frekvensområdene 28 og 32 GHz skal lyses ut.

For å øke konkurransen i telemarkedet, vil departementet prioritere områdene priser og øvrige vilkår for lokal aksess, videresalg, nummerportabilitet for fast og mobiltelefoni og fast forvalg, samt tilretteleggelse for utvikling av ny teknologi og alternativ infrastruktur, blant annet UMTS (tredjegenerasjons mobilnett).

Nye problemstillinger reiser seg også knyttet til priser og vilkår for både nasjonal og internasjonal bruk av andre operatørers mobilnett (roaming) spesielt, og for nye tjenestetilbud og samhandling mellom UMTS-operatører og operatører generelt.

Når det gjelder konkurransesituasjonen på telemarkedet, har Telenor ASA fortsatt en sterk stilling på økonomisk viktige områder som fast- og mobiltelefoni, heter det i budsjettet. I transportmarkedet er flere tilbydere allerede etablert og på aksessmarkedet antas det at åpning av tilgang til det faste aksessnettet vil øke konkurransen ytterligere. Oppfølging av krav til tilgang og samlokalisering er sentrale problemstillinger for Post- og teletilsynet. På telesiden vil også oppfølging av tildelte og planlagte utlysninger av nye mobilkonsesjoner være en innsatskrevende arbeidsoppgave for Post- og teletilsynet, heter det i begrunnelsen for tilleggsbevilgningen.

-----------------------
* Note: Tallene oppgitt i denne saken er desverre gale i den sammenhengen de er satt i. Alle andre opplysninger er hentet fra regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2002. Disse er ikke endret av regjeringen Bondevik.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.