Mer tap for konsulenter

Internettkonsulentene i Icon Medialab melder om kjempetap for år 2000 etter goodwillnedskrivninger.

Internettkonsulentene i Icon Medialab melder om kjempetap for år 2000 etter goodwillnedskrivninger.

Icon Medialab International tapte nesten 2,6 milliarder svenske kroner i år 2000. Hovedårsaken til dette er av- og nedskrivninger av goodwill som beløp seg til 2,29 millioner. Salgsinntektene for året beløp seg til 1,7 milliarder, en oppgang på 300 prosent i forhold til 1999. Verre er det at selskapet fortsatt taper på driften. Driftsresultatet var i 2000 på minus 200 millioner, mens tilsvarende tall for 1999 var på minus 114 millioner.

På grunn av nedgangen i dotcom-sektoren har selskapet nedskrevet kundefordringene til denne gruppen med 40 millioner. Samtidig er det vedtatt en restruktureringsplan for å redusere personalet med 325 personer. 75 millioner kroner i første kvartal 2001 blir belastet regnskapet som en følge av dette.

Til toppen