Mer til forskning

Regjeringen foreslår å øke midlene til forskning, blant annet til telemedisin og språkteknologi og ønsker samtidig å prioritere langsiktig forskning innenfor telekommunikasjon. Staten vil gå inn som eier av selskapet som skal utvikle IT-senteret på Fornebu.

Regjeringen foreslår å øke midlene til forskning, blant annet til telemedisin og språkteknologi og ønsker samtidig å prioritere langsiktig forskning innenfor telekommunikasjon. Staten vil gå inn som eier av selskapet som skal utvikle IT-senteret på Fornebu.

Innenfor telekommunikasjonsforskning vil Samferdselsdepartementet videreføre støtten til flere forskningsprogrammer innenfor grunnleggende teleforskning. Departementet vil også bidra med 45 millioner kroner til et "senter for fremragende forskning" på Forbebu.

Mer om Statsbudsjettet:
Staten vil gå inn som deleier i det selskapet som får i oppdrag å utvikle et IT-senter på Fornebu, skriver Regjeringen.

25 millioner kroner bevilges som en statlig innskuddskapital i forbindelse med opprettelse av et språkteknologisenter for nærings- og kompetanseutvikling på Voss. Dette begrunnes med behovet for å bevare det norske språket «som levedyktig i den digitale verden».

Fondet for forskning og nyskapning som ble opprettet i år med 3 milliarder kroner, blir styrket med en milliard kroner, noe som vil kunne gi en avkastning på 90 millioner kroner, og regjeringen foreslår at 61,7 millioner kroner bevilges til samferdselsforskning og 41 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning.

Telemedisin styrkes også ved at driften at Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø bevilges 24 millioner kroner og utviklingen av telemedisinsk nett i Nord-Norge får 5 millioner kroner.

Forskningsrådet får ytterligere 35 millioner kroner øremerket IT-rettet forskning. Selskapet for industrivekst (SIVA) får 31 millioner kroner til satsing på næringshager. HØYKOM-ordningen for økt tilskuddet med 2 til 20 millioner kroner, for arbeid innenfor bruk av høyhastighetskommunikasjon.

Til toppen