Mer vellykket med IT

Ønsker flere tekno-nerder blant jentene.

Mer vellykket med IT

Ønsker flere tekno-nerder blant jentene.

Undersøkelsen Untapped Potential: Stretching Toward the Future utført av Accenture i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen, avdekker at kvinner fortsatt ligger langt bak menn på teknologi.

Accenture har intervjuet 3600 arbeidstakere i mellomstore og store virksomheter i 18 land i Europa, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Afrika. 46 prosent av kvinnene og 49 prosent av mennene sa de ikke fikk nok utfordringer i sin nåværende stilling, selv om mer enn tre fjerdedeler ble vurdert som godt kvalifiserte.

Det oppsiktvekkende er at dem som mener de har lykkes, oppgir teknologi som en mulig årsak.

Mer enn tre av fire (79 prosent) av respondentene som identifiserte seg som vellykkede, stolte i betydelig grad mer på teknologi enn de andre. I motsetning til 56 prosent blant de som ikke identifiserte seg som vellykkede. I Norge sier 71 prosent av mennene at de er villige til å lære og ta i bruk ny teknologi, mens bare 57 prosent av kvinnene. Globalt anser 70 prosent av mennene seg selv som innovatører eller «early adapters», mot bare 58 prosent av kvinnene.

- Det er overraskende at ikke flere kvinner ser teknologikunnskap og nysgjerrighet på teknologi som en mulighet til å nå sine ambisjoner, sier Kirsti Kierulf, innovasjonsdirektør i Accenture.

Kierulf har jobbet med teknologi i over 20 år og vethvor viktig kunnskap om teknologi er for suksessen til selskaper over hele verden. Nå ønsker hun seg flere tekno-nerder blant jenter og kvinner her i Norge.

Undersøkelsen avdekker at nesten halvparten av kvinnelige arbeidstakere i 18 land føler at de ikke får tilstrekkelig med utfordringer, selv om de ble vurdert som dyktige og i stand til å mestre oppgavene sine.

Administrerende direktør i Accenture i Norge, Nils Øveraas, mener det handler mye om lederstyring.

- Fremoverlente bedrifter vet at forfremmelser, spesielt for kvinner, ikke bare handler om å åpne dører, men også om å tilby nye utfordringer og hjelp til utvikling for at de skal kunne prestere sitt beste, sier han.

Til toppen