Mercury økte med 29 prosent

Norden-direktør Terje Langlete mener Mercury Interactives kraftige vekst fortsetter i fjerde kvartal.

Norden-direktør Terje Langlete mener Mercury Interactives kraftige vekst fortsetter i fjerde kvartal.

Mercury Interactive har de siste årene markert seg kraftig innen programvare for optimering av kritiske bedriftssystemer, såkalt Business Technology Optimization eller BTO. Selskapet opplever en kraftig vekst. Tredje kvartal markerte enda en akselerasjon, med 29 prosent økt omsetning til 126 millioner dollar, sammenliknet med tredje kvartal i fjor. I første halvår var veksten 24 prosent.

Det positive driftsresultatet i tredje kvartal økte med 50 prosent til 21,3 millioner dollar, tilsvarende 23 cents per aksje. I forbindelse med fullføringen av oppkjøpet av Kintana førte Mercury opp en avskrivning på 12,7 millioner dollar. Sammen med en eiendomsrelatert avskrivning på 16,9 millioner dollar gir det et negativt resultat i tredje kvartal på 6,7 millioner dollar, tilsvarende 8 cents per aksje.

For fjerde kvartal forventer selskapet en omsetning i intervallet 140 millioner dollar til 148 millioner, og et resultat mellom 18 cents og 22 cents per aksje. I forhold til fjerde kvartal i fjor er dette en ventet omsetningsvekst på mellom 20 og 25 prosent, altså i underkant av den veksten man har opplevd hittil i år.

I tredje kvartal gjennomførte Mercury sin hittil største produktlansering. Av betydning for Norge var ansettelsen av vår landsmann Terje Langlete som sjef for selskapets avdelinger i Norden.

    Les også:

Til toppen