Mercury-pakke forebygger applikasjonsproblemer

En Mercury-nyhet forebygger og løser applikasjonsproblemer før de ødelegger for forretningen.

Mercury Interactive har lansert en pakke kalt Mercury Resolution Center som skal gjøre kunder i stand til å forebygge, prioritere og løse applikasjonsproblemer før de går ut over forretningsdriften.

Pakken beskrives som et integrert sett av programvare, tjenester og best praksis. Hensikten er at operative IT-enheter og supportteam skal kunne forebygge applikasjonsproblemer, prioritere mellom dem når de oppstår, og løse dem raskt og med hjelp av de riktige ressursene.

Mercury mener at verktøyet reduserer både kostnader og risiko, fordi den gjør det mulig for frontlinjesupporten – brukerstøtte og helpdesk – i stand til å løse komplekse applikasjonsproblemer, uten å måtte ty til bedriftens mest kostbare eksperter og kompetanse. Bedriften skal kunne høste fordeler i form av redusert nedtid, lengre nedtidfrie perioder og mindre belastning på IT-organisasjonen generelt.

Pakken gir innsyn i organisasjonens applikasjoner gjennom et skjermbilde som forteller hvordan det står til i øyeblikket med alle bedriftens applikasjoner. I tillegg til det som antydes i utdraget nedenfor, der «Trade Stocks» i kategorien «Brokerage» har alvorlige problemer, viser bildet også blant annet hvor mange brukere det er på hver applikasjon, og hvor mange av dem som opplever problemer.

Ved at pakken integrerer eksisterende Mercury-applikasjoner og tjenester – blant dem Incident Resolution, Problem Isolation og Diagnostics, kan man gå direkte fra alarmsignalene på overvåkningsskjermene og til hjelpemidlene som ifølge systemets regler og tidligere erfaring gir best grunnlag for raske løsninger. Verktøyene gir også anledning til å følge opp reparasjoner ett sted med forebyggende tiltak overfor andre applikasjoner.

Resolution Center ble lansert i USA i midten av mars, og er nå tilgjengelig fra Mercury Interactive Norge.

Mercury kaller sitt fagområde for «Business Technology Optimization», og leverer verktøy som lar nøkkelapplikasjoner kjøre mer effektivt og mer pålitelig, sett fra sluttbrukerens synspunkt. Selskapet har dokumentert hvordan investering i deres programvare kan ofte gi ytelsesgevinst tilsvarende en mange ganger så stor investering i maskinvare, i tillegg til den tryggheten og påliteligheten man oppnår når det er balanse mellom applikasjon, plattform og maskineri.

    Les også: