Mercury «ubestridt leder» innen testing

Forrester kårer Mercury til «ubestridt leder» innen testing, foran IBM og Compuware.

Forrester kårer Mercury til «ubestridt leder» innen testing, foran IBM og Compuware.

Analyseselskapet Forrester Research har nettopp utgitt to rapporter om testverktøy for bedrifter: Functional Testing Solutions, Q2 2006 og Mercury Continues to Dominate in Functional Testing.

Rapportene tar opp testverktøy for IT-avdelinger som presses av krav til oppetid, pålitelighet og rask ekspedering av nettjenester, det vil si nær sagt alle som leverer virksomhetskritiske tjenester.

Forrester mener løsningene bedriftene trenger for å teste og bedre ytelsen i slike tjenester, må levere verktøy for både automatisk og manuell testing, samt for å drifte og styre selve testprosessen. Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet 87 testkriterier.

Fem leverandører har fått sine testverktøy analysert etter disse 87 kriteriene. Resultatene er oppsummert i denne grafen, der produktene er vurdert i henhold til styrke, og leverandørene i henhold til strategi og tilstedeværelse i markedet. Leverandørene fordeles på fire kategorier: ledere, sterke utøvere, utfordrere og «risikable veddemål».

Mercury er ifølge Forrester den eneste som kvalifiserer seg til kategorien «leder», takket være fokuset på det helhetlige testmiljøet og på brukervennlighet. IBM skårer sterkt innen manuell og automatisk testing, mens Borland og Compuware så vidt greier kravene til kategorien «sterke utøvere».

Til toppen