Merk IT-Fornebu-søknad "Distriktsvennlig"

Nærings- og handelsdepartementet la torsdag ut kravene til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. I retningslinjene blir det lagt vekt på at aktiviteten må bygges opp "slik at den spiller sammen med og utfyller eksisterende miljøer". Dessuten vil ikke staten gi det private næringsliv fritt spillerom.

Nærings- og handelsdepartementet la torsdag ut kravene til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. I retningslinjene blir det lagt vekt på at aktiviteten må bygges opp "slik at den spiller sammen med og utfyller eksisterende miljøer". Dessuten vil ikke staten gi det private næringsliv fritt spillerom.

Aktiviteten på IT-Fornebu må legges opp slik at den ikke truer de allerede eksisterende IT-miljøene rundt omkring i landet.

Men departementet ønsker også å klargjøre at de ser IT-arbeidet i et nasjonalt perspektiv. I pressemeldingen som kom torsdag ettermiddag understrekes det at det vil bli vurdert en løsning hvor inntektene fra næringsarealene som staten selger kan bli brukt i en nasjonal IT-satsing.

Eventuelle søkere, i tillegg til Norsk Investorforum, må forte seg å legge siste hånd på sine skisser før de sender av gårde prospektene - innen dagen etter 17. mai. For de aller fleste interessenter kan det hende at bakrusen først setter inn den 1. juni. Innen den tid skal regjeringen ha bestemt hvem som skal få oppdraget med å videreutvikle og gjennomføre planene på Fornebu.

Etter at det hurtigarbeidende utvalget til universitetsrektor Emil Spjøtvoll (NTNU) la fram sin innstilling 27. mars, har departementet jobbet på høygir. Og omtrent falt ned på samme begrensende nivå som utvalget. Blant annet skal ikke den nåværende terminalbygningen kunne benyttes til IT. Og arealet er halvert i forhold til hva IT-Fornebu og Norsk Investorforum ønsker seg.

Et område på 250.000 kvadratmeter skal dedikeres til næringsformål (pluss 10.000 kvm til utdanning-forskning og 10.000 kvm til inkubator). Staten legger opp til å selge rundt halvparten av senterets næringsareal til private interessenter/tilbydere. Interessentene må legge på bordet aktiviteter som har IT som en viktig komponent. Dette arealet skal inngå i IT-senteret, men ikke i det felles eierselskapet som også skal opprettes og eier det resterende næringsområdet på 125.000 kvadratmeter.

Staten skal i felleskap med én eller flere private samarbeidspartnere opprette et selskap der staten investerer faste eiendommer som verdier i felleskapet. IT vil også her være en viktig bestandel, men virksomheten(e) må også være utviklings- og forskningbaserte.

Tilbyderne må redegjøre for etablering av tjenester innen markeds- og bedriftsutvikling, med nyetablerte bedrifter som spesialområde. Også internasjonale konserners FoU-aktivitet (Forskning og Utviklingsaktivitet) skal vies spesiell oppmerksomhet. Innsenderne må komme opp med spesielle tiltak for å tekkes internasjonale bedrifter.

Til toppen