Merkantildata - dagens taper

Merkantildata faller 9,5 prosent etter å ha presentert svake tall for første kvartal, men selskapet skal ha ros for å gi konkrete resultatmål for resten av året.

Ikke uventet faller Merkantildata ASA markert på Oslo Børs i dag etter det svake kvartalsresultatet, mens konkurrenten EDB Business Partner ASA stiger:
Merkantildatas aksjekurs er ned 2,3 kroner till 21,8 kroner, noe som er den laveste kursnoteringen siden 4. april da aksjen snudde på dette nivået. EDB Business Partner derimot viser en positiv utvikling og er opp to kroner til 110, tilsvarende 1,9 prosent. Totalindeksen er opp 0,1 prosent og IT-indeksen er opp 0,4 prosent.


Selv om resultatet til Merkantildata var dårlig, satser ledelsen på å "guide" markedet. På dagens presentasjon har de gitt tydelige indikasjoner på hva de forventer for resten av året: Eterra skal gå med driftsoverskudd i andre kvartal og konsernets driftsresultat skal bli på 250 millioner:
Adolfsen lover pluss i Eterra i andre kvartal


Å gi slike konkrete resultatmål er hva flere selskaper burde gjøre, akkurat slik vi skrev i mars:


Fremtidsutsikter og selskapenes målsettinger spiller en stor rolle i forbindelse med prissettelse av et selskap. Aksjeforum Norge AS, søstertjenesten til digitoday, mener at ledelsens og dermed selskapets fremtidsvisjoner er en av de viktigste beslutningskritieriene. At et selskap har ambisjoner er viktig, men like viktig er at selskapet holder det de lover. Vi har sett gjentatte ganger de siste årene at selskaper som ikke leverer varene blir regelrett slaktet, ofte med en halvering av aksjekursen. PGS og InFocus er blant de siste selskapene som har opplevd en formidabel kursnedgang etter at ledelsen ikke har klart å nå sine mål. Aksjeforum har derfor laget en egen artikkel der selskapenes målsettinger listes opp fortløpende:Målsettingene avgjør aksjekursen
Til toppen