Merkantildata deles i to

Tom Adolfsen deler Merkantildata i to datterselskaper - alt som ikke passer inn i selskapets planer skal selges eller kastes.

Tom Adolfsen deler Merkantildata i to datterselskaper - alt som ikke passer inn i selskapets planer skal selges eller kastes.

For å redde Merkantildata og trolig sin egen stilling har Tom Adolfsen og hans lederteam tatt frem de største sagene og knivene etter hvert som katastrofen begynte å gå opp for dem utover våren. Det første de kuttet var den nye organisasjonsplanen selskapet nettopp hadde lagt om til.

Nå skal selskapet deles i to. Alt som ikke passer inn i denne todelingen kvitter selskapet seg med.

- Vi har brukt denne jævlige tiden med å komme opp med et helt annet selskap, sier Tom Adolfsen med tanke på første halvår. Selskapet Adolfsen har kommet opp med er følgende.

Konsulentene i Merkantildata skal over i det nye selskapet Ementor, som skal jobbe med store prosjekter innenfor store prosjekter. Dette er selskapet som skal hjelpe kundene med å etablere store og avanserte nettverksløsninger. Selskapet har per i dag 1300 konsulenter, men skal vokse hardt. Svein Stavelin- toppsjef i Merkantildata-kjøpte Avenir, skal lede dette selskapet.

Den andre delen skal gå under navnet Eterra, og skal levere high-end infrastrukturløsninger og driftstjenester til store selskaper- særlig innenfor telekom-bransjen. Dette blir den største delen av selskapet, og vil ha 3.200 ansatte. Selskapet skal ledes av svensken Torbjørn Lindh, som tidligere har jobbet i Telia. Selskapet skal baseres i Stockholm.

Alt annet skal vekk. Dette innebærer:

Merkantildata Application skal børsnoteres som selvstendig enhet under nytt navn. Selskapet omsatte for 450 millioner kroner i fjor, hovedsakelig gjennom salg av økonomisystemene Damgaard (Concorde og Axapta) og Navision. Merkantildatas aksjonærer vil snart få tidsendt tegningsblanketter for å kjøpe aksjer i dette selskapet, og det er ventet at hele prosessen skal være over i løpet av oktober i år.

Det er iverksatt prosesser for å selge Merkantildatas low-end hardware forretning. Forvaltningen av eksisterende minoritetsandeler blir lagt til en nyopprettet enhet, Merkantildata Invest, for å videreutvikle og realisere verdiene. Målsetningen er innen utgangen av året å redusere omsetningen av lavmarginprodukter med ca. 2,5 mrd. på årsbasis.

Merkantildata outsourcer sin logistikkfunksjon i Norge til PC LAN allerede om en uke. PC LAN overtar all varehåndteringen i det norske markedet. PC LAN overtar i forbindelse med inngåelse av avtalen 17 ansatte fra Merkantildata, samt Merkantildatas varelager. Det samme skjer i Danmark.

Merkantildata selger også ut kursvirksomheten sin til IT Fornebu Knowation. Denne avtalen er enda ikke helt i boks, men det er på det rene at Merkantildata vil få mer enn 200 millioner kroner for denne enheten. Merkatildatas egen kursvirksomhet har gått tregt og har i det siste tapt penger- mens kursdelen av Getronics hadde gode marginer.

Til toppen