Merkantildata får pris for utradisjonell rekruttering

IT-selskapet Merkantildata i Danmark får Århus Kommunes Likestillingspris for 1999, melder danske Computerworld. Merkantildata får prisen for sin utradisjonelle måte å rekruttere medarbeidere på.

IT-selskapet Merkantildata i Danmark får Århus Kommunes Likestillingspris for 1999, melder danske Computerworld. Merkantildata får prisen for sin utradisjonelle måte å rekruttere medarbeidere på.

Det er første gang denne prisen går til en privat virksomhet. Prisutdelerne mener Merkantildata har tatt et sosialt ansvar ved å se positivt på søkere som er annerledes, enten det gjelder hudfarge, en utradisjonell utdannelse eller fysiske handicap.

- Vi har lagt et sosialt ansvar inn i vår rekrutteringspolitikk, som betyr at vi vurderer folk på deres faglige arbeidsinnsats og deres engasjement. Til gjengjeld spiller det ingen rolle om de sitter i rullestol eller har nedsatt syn, sier personaldirektør i Merkantildata, Poul Blaabjerg, til Computerworld.

Merkantildata i Danmark samarbeider med både Arbeidsformidlingen og Sosialdepartementet når selskapet rekrutterer. Men det er ikke snakk om vernede stillinger i virksomheten.

- Vi driver en forretning i et sterkt konkurransepreget miljø, og stiller krav til alle våre medarbeidere, fastslår Blaabjerg. - Vi opplever imidlertid at når handicappede, akademikere med utradisjonell jobbakgrunn eller annen etnisk bakgrunn får jobb hos oss, så styrkes kreativiteten.

- Det var hyggelig at de fikk prisen, sier finansdirektør i Merkantildata i Norge, Carl Espen Wollebekk til digi.no. Han legger til at dette ikke er et enestående tilfelle, og forteller at selskapets avdeling i Sverige opplevde store vansker med å rekruttere nye medarbeidere i 1996. De satte da igang et seks måneders program sammen med Arbeidsformidlingen i Sverige, hvor fremmedkulturelle sivilingeniører med "ikke godkjent" utdannelse fikk testet ut sin kompetanse i praksis.

Dette var, ifølge Wollebekk, et vellykket program som endte med at nesten alle deltakerne ble fast ansatt. Han legger til at han tror store IT-bedrifter er nødt til å tenke på denne måten.

I Norge har imidlertid Merkantildata aldri hatt problemer med å tiltrekke seg god arbeidskraft.

- Vi har fått dekket behovene våre på tradisjonell måte, og vi har ikke trengt å vri hodene våre for å komme på nye rekrutteringsmåter. Vi har hatt mange søkere å ta av, sier Wollebekk.

I fjor ansatte selskapet 600 personer (netto nyrekruttering) i Skandinavia.

Til toppen