Merkantildata kaprer Danmark

Merkantildata har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe Tele Danmarks IT-selskap DanaData for 535 millioner kroner. Selskapet blir dermed ett av Danmarks største IT-selskap.

Merkantildata har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe Tele Danmarks IT-selskap DanaData for 535 millioner kroner. Selskapet blir dermed ett av Danmarks største IT-selskap.

I følge Merkantildata forventes det at DanaData vil omsette for 1,5 milliarder kroner i 1998 og levere et resultat på 40 millioner kroner før skatt. I 1997 var omsetningen i DanaData på 1,35 milliarder danske kroner (1,5 mrd NOK) og resultatet på 34 millioner kroner (37 mill NOK).

Totalt forventer Merkantildata en omsetning i Danmark på mer enn 2,5 milliarder i 1998.

DanaData ble kjøpt av Tele Danmark i 1994 og driver i dag innenfor områdene systemintegrasjon, kommunikasjon og applikasjon.

På applikasjonssiden leverer DanaData løsninger fra Navision, Concorde og SAP. Selskapet utvikler også egne programvareløsninger gjennom DanaWare.

Merkantildata og Tele Danmark inngår samtidig flere gjensidige samarbeidsavtaler siktet inn på å levere produkter og tjenester i hele Skandinavia. Slik kan Merkantildata selge kommunikasjonsløsninger fra Tele Damark også utenfor det danske markedet.

I praksis vil DanaData bli fusjonert inn i Merkantildata i bytte mot aksjer i selskapet. Det vil dermed bli utstedt 4.230.000 nye aksjer i Merkantildata. Fusjonen har regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1998 og forventes gjennomført i september.

I sin årsrapport for 1997 skriver TeleDanmark:

Datterselskabet DanaData A/S varetager markedsføring af totalløsninger af lokalnet, inklusive edb-udstyr, etablering af edb-systemer samt uddannelse. I 1997 har DanaData udviklet en række nye edb-produkter under navnet DanaWare, f.eks. det perfekte net, DanaNet, og et data warehouse, DanaStore, som er udviklet med henblik på at forbedre medarbejdereffektivitet og -fleksibilitet og reducere edb-omkostningerne. Desuden købte DanaData Data Connection, som er en anerkendt specialist inden for økonomistyringsprogrammet Concorde. DanaData er nu leverandør af de tre mest efterspurgte økonomistyringsprogrammer, nemlig Navision, SAP og Concorde, hvilket har resulteret i en stor vækst i salget af DanaDatas konsulentydelser. I 1997 gennemførte DanaData en omlægning af salgsaktiviteterne for at opnå en bedre tilpasning af disse aktiviteter til salgsomkostningerne, kunderne og produkterne. Det har blandt andet ført til introduktionen af salg af standardvarer og tilbehør via Internettet.

Til toppen