Merkantildata: Kjøper innmaten i Digital Trading

Merkantildata har kjøpt varelageret til det svenske distribusjonsforetaket Digital Trading for i overkant av en million kroner. Merkantildata overtar dessuten tre ansatte og Digital Tradings kunderegister.

Merkantildata har kjøpt varelageret til det svenske distribusjonsforetaket Digital Trading for i overkant av en million kroner. Merkantildata overtar dessuten tre ansatte og Digital Tradings kunderegister.

Merkantildata overtar innmaten i det svenske selskapet Digital Trading fra det svenske IT-konsernet Integrated Systems & Services (ISS). Fra ISS sin side skal årsaken være at konsernet ønsker å konsentrere seg om kjernevirksomheten som er systemintegrasjon. Digital Trading har dessuten vært en klump om foten til ISS, ettersom datterselskapet i flere år har gått med underskudd.

For Merkantildata betyr overtakelsen av innmaten til Digital Trading, snarere som et varekjøp enn et oppkjøp, hvis man ser bort fra at det følger med tre ansatte og rettigheter til kunderegisteret.

- De tre ansatte ble med på lasset for å styrke kompetansen rundt nye produkter som vil inngå i PC-Lans produktsegment etter oppkjøpet. Dette innebærer en styrking av PC-Lan virksomheten i Sverige, sier økonomi- og finansdirektør Carl Espen Wollebekk i Merkantildata, og forklarer at Digital Trading fra før av ikke var noen direkte konkurrent til PC-Lan.

Merkantildata har betalt i overkant av en million kroner for Digital Trading sin innmat.

Oppkjøpsrykter

Det har svirret mye rykter omkring Merkantildatas planer om å etablere seg sterkere i Danmark.

- Jeg skjønner at det spekuleres rundt slike oppkjøp ettersom vi tidligere har sagt at vi er interessert i å ekspandere i Danmark. Det jeg kan si er at vi kontinuerlig sonderer markedet etter aktuelle kandidater, sier Wollebekk.

Etter det vi erfarer, er det stor sjanse for at Merkantildata vil kjøpe opp et mindre dansk selskap i løpet av 1997. Ved årsskiftet er det nemlig stor sannsynlighet for at den nye aksjeloven vedtas, og i denne vil det trolig ligge nye retningslinjer for bokføring av oppkjøp og fusjoner. Dagens aksjelov gir rom for å behandle også mindre oppkjøp som fusjoner, hvilket innebærer at man slipper å føre opp goodwill. Merkantildata benyttet seg senest i juni av denne muligheten når de fusjonerte med fire mindre selskaper.

- Det er en belastning for selskapet å ha goodwill i regnskapet, ettersom pressen har en tendens til å blåse opp betydningen av denne posten når den nedskrives, sier Wollebekk.

Til toppen