Merkantildata kjøper seg større

Merkantildata fortsetter sin aggressive oppkjøpsstrategi, og fusjonerer inn svenske Nocom AB og danske FDC i konsernet. Fusjonsvederlaget vil totalt utgjøre 77,6 millioner i form av nyutstedte Merkantildata-aksjer.

Tom Adolfsen kjøper opp to nye selskaper med en beregnet omsetning i 1997 på SEK 200 millioner og DKK 60 millioner. Resultat før skatt i de to selskapene er beregnet til å være henholdsvis 10-12 millioner SEK og DKK 4-5 millioner. De to selskapene, Nocom AB og Fibre-Optic Communication (FDC), vil bidra til å styrke Merkantildata innenfor forretningsområdet kommunikasjon.

Nocom AB er også etablert i Norge gjennom datterselskapet Nocom AS. Nocom AS er kanskje best kjent som importør av Netscapes produkter i Norge, og har fra før et samarbeid med Merkantildatas to hovedkonkurrenter, Ark ASA og Telenor Bedrift. Samarbeidet med Ark er regulert gjennom nettverksorganisasjonen Netscape Technology Center, mens Telenor Bedrift er forhandler for Nocoms Netscape-produkter.

- Vi får lov til å opprettholde disse relasjonene, samtidig som vi får tilgang til Merkantildatas kundebase, sier administrerende direktør i Nocom Norge, Trygve Solem, til digi.no. Solem er svært fornøyd med sin nye norske eier, og opplyser at Nocom har jobbet lenge for å få avtalen på plass.

Driften i Nocom vil bli koordinert gjennom Merkantildatas øvrige kommunikasjonsvirksomhet i Norge og Sverige Upnet, og vil tilføre Merkantildata 110 nye medarbeidere. Av disse er 24 ansatt i Norge.

Den danske virksomheten, FDC , vil bli koordinert sammen med Merkantildatas andre datterselskap i Danmark, Complete. De to selskapene skal sammen bidra til å skaffe Merkantildata fotfeste som en av de ledende totalleverandører i Danmark.

Innfusjoneringen av de to selskapene vil skje med regnskapsmessig virkning fra 01.01.98 og fusjonsvederlaget vil bli betalt i form av nyutstedte aksjer i Merkantildata. For Nocom vil prisen være SEK 57 millioner, tilsvarende 203.600 aksjer, mens vederlaget for det noe mindre FDC vil være DKK 20,6 millioner, tilsvarende 83.000 aksjer.

Det skal gjennomføres due dilligence før fusjonene, som også må godkjennes på de respektive selskapers generalforsamling, kan gjennomføres.

Til toppen