Merkantildata kjøpte spisskompetanse

- Vi vil bruke de nyoppkjøpte selskapene som spyddspiss for resten av kompetansen Merkantildata kan tilby, sier økonomi- og finansdirektør i Merkantildata, Carl Espen Wollebekk, til digi.

- Vi vil bruke de nyoppkjøpte selskapene som spyddspiss for resten av kompetansen Merkantildata kan tilby, sier økonomi- og finansdirektør i Merkantildata, Carl Espen Wollebekk, til digi.

- Dette er selskaper som har spisskompetanse innen sine felt og hvor etterspørsel er stadig voksende, fortsetter Wollebekk. - Men selskapene mangler bredde og får derfor kontrakter kun innen sine nisjeområder.

Dette løses nå ved at man har Merkantildatas kompetanse i ryggen. Gjennom disse selskapene vil Merkantildata kunne opprette kontakt med nye potensielle kunder.

De oppkjøpte selskapene vil inntil videre bli drevet som selvstendige datterselskaper av Merkantildata ASA. - Det må være opp til ledelsen i de enkelte selskapene, svarer Wollebekk på spørsmålet om hvor lenge selskapene vil være selvstendige. - PC-Skolen vil trolig være tidligst ute med ønsker om fusjon. Men inntil videre vil den operativt koordineres med Merkantildatas øvrige kurs- og opplæringsvirksomhet.

Merkantildata ASA har i forbindelse med oppkjøpet stiftet et nytt datterselskap, Merkantildata Invest AS. - Dette er kun et finansielt verktøy for å gjøre oppkjøpet enklere, sier Wollebekk. - Det er Merkantildata Invest AS som har stått for selve oppkjøpet og selskapet er nå vedtatt fusjonert sammen med Merkantildata ASA.

Det er ikke ventet oppsigelser i forbindelse med oppkjøpet. - Dette er vekstområder, så det er mer trolig at antall ansatte vil øke, avslutter Wollebekk.

Til toppen