Merkantildata mot 8,5 milliarder

Om alt går som det skal ut året vil Merkantildata nå en omsetning i år på 8,5 milliarder kroner, og et driftsresultat opp mot 400 millioner kroner. Omsetningen etter årets ni første måneder er 5,5 milliarder og marginene kryper fremdeles oppover.

Om alt går som det skal ut året vil Merkantildata nå en omsetning i år på 8,5 milliarder kroner, og et driftsresultat opp mot 400 millioner kroner. Omsetningen etter årets ni første måneder er 5,5 milliarder og marginene kryper fremdeles oppover.

I tredje kvartal omsatte Merkantildata for 1,66 milliarder kroner, hvilket bringer omsetningen hittil i år opp på 5,47 milliarder kroner. Det tilsier en vekst i tredje kvartal på 18 prosent og en vekst de første ni månedene på 29,5 prosent.

Vokser over alt

Det største bidraget til denne veksten kommer naturlig nok fra Systemintegrasjon, som så langt i år har omsatt for 4 milliarder kroner. I tredje kvartal har det vært meget sterk vekst i denne divisjonen både i Sverige og Danmark med over 20 prosent omsetningsvekst. Den viktigste bidragsyteren til veksten er den danske virksomheten i Complet og DanaData.

Prosentvis er det distribusjonsvirksomheten som vokser sterkest. Tom Adolfsen sier seg godt fornøyd med utviklingen i denne delen av selskapet i Norge, men ikke fullt så fornøyd i Sverige.

Merkantildata Applikasjon viser også en god vekst. I tredje kvartal isolert er omsetningsøkningen 8,1 prosent, noe Adolfsen mener er bedre enn markedet. Det er Concorde-satsingen i Norge som fungerer best, mens det tar tid å få opp tempoet i Sverige, da Merkantildata her kun vokser organisk.

Merkantildata Kommunikasjon så en nedgang i omsetningen i tredje kvartal isolert. Bildet forstyrres noe av at noen samarbeidsprosjekter i Sverige skyves gjennom Systemintegrasjon. Upnet i Sverige er godt i gang med en utvikling hvor det fokuseres på større og mer langsiktige prosjekter. Dette mener Adolfsen vil medføre større svingninger i omsetningen.

Med unntak av distribusjonsvirksomheten er omsetningsveksten lavere for alle divisjonene i tredje kvartal den var i første halvår.

Tom Adolfsen er imidlertid helt trygg på at selv med litt "ruskevær" er det ingen antydninger til at noen av kundene har satt på bremsen ennå, eller vil bremse på sine IT-investeringer i nær fremtid.

Omsetning 3. kvartal (1.000.000 kroner)

Distribusjon Applikasjon Systemintegrasjon Kommunikasjon
Omsatt i Q3 308,7 70,3 1.242,3 188,5
Endr. fra 97 79,3% 8,1% 18,5% -4%

og øker marginene

Driftsresultatet etter de første ni månedene er 264,7 millioner kroner, hvorav 85,9 millioner ble generert i tredje kvartal. Driftsmarginen etter de første ni månedene er på 4,8 prosent. Dersom man rensker vekk arbeidsgiveravgift på ansattes opsjoner er driftsmarginen i snitt på 5,1 prosent hittil i år. I andre og tredje kvartal er driftsmarginen, beregnet på denne måten på 5,2 prosent, mens den var på 5 prosent i første kvartal.

Tredje kvartal har i så måte vært meget sterkt for selskapet. I 1997 så Merkantildata et betydelig lavere driftsmargin i tredje kvartal enn resten av året med en driftsmargin på tre prosent mot 3,7 prosent i først og annet kvartal og hele 4,7 prosent i fjerde kvartal.

Mens omsetningsøkningen i prosent var sterkest i distribusjonsdelen av virksomheten er marginen her noe svekket i siste kvartal med 3,4 prosent mot 3,6 prosent hittil i år.

Også kommunikasjonsvirksomheten så en lavere margin i tredje kvartal enn i de to foregående kvartalene, med 7,7 prosent driftsmargin mot 8,5 prosent så langt i år.

Selskapet absolutt viktigste virksomhet, Merkantildata Systemintegrasjon, så derimot enda sterkere marginer i tredje kvartal enn tidligere i år, og leverte en margin på 5,1 prosent i kvartalet. Så langt kan denne divisjonen vise til en driftsmargin på fem prosent.

Marginen for Systemintegrasjon karakteriserer Adolfsen som ekstremt bra i Norge med en margin rundt 8 prosent. I Sverige har selskapet enda ikke kommet seg opp på 5-tallet noe som man tidligere hadde håpet å få til.

I Danmark forteller Adolfsen at utviklingen i Complet har vært ok i tredje kvartal, mot et dårlig andre kvartal. DanaData på sin side gjør det "veldig bra". Den danske delen av systemintegrasjon vil ikke kunne levere en margin på frem prosent i år, men Adolfsen mener at driftsmarginen neste år vil bli langt over fem prosent.

Merkantildata Applikasjon har den helt klart hyggeligste marginen, og også en hyggelig utvikling. Den positive utviklingen kan relateres til infusjoneringen av Netco, ADB partner, GG Data og Info Software.

Driftsmargin i tredje kvartal og etter ni måneder

Systemintegrasjon Applikasjon Kommunikasjon Distribusjon
Tredje kvartal 5,1% 12,8% 7,7% 3,4%
Per 30.09.98 5,0% 11,3% 8,5% 3,6%
Andel av oms. 70,0% 4,0% 10,2% 15,8%

Flere oppkjøp

Under en resultatpresentasjon torsdag morgen indikerte Tom Adolfsen følgende områder hvor selskapet ønsker å foreta oppkjøp de neste årene:

  • I Norge ser Adolfsen etter små strategiske oppkjøp.
  • Situasjonen er den samme i Danmark.
  • I Sverige ønsker Merkantildata primært å kjøpe seg større markedsandeler og leter etter mindre strategisk kjøp.
  • I tillegg ser Merkantildata på hvordan virksomheten kan ekspanderes til Finland ved hjelp av oppkjøp leter etter oppkjøp som kan gi selskapet et bedre grep på telekommunikasjonsmarkedet i Norden.

Av selskapets presentasjonsmateriale fremgår det at Merkantildata nå har en målsetning om å bli ett av de ledende Nordiske ICT selskapene. Dette er en endring fra tidligere presentasjoner hvor fokus har ligget på Skandinavia.

I følge Adolfsen er selskapet på et "tenkestadie" i forhold oppkjøp i Finland og telekomsektoren

Adolfsen påpeker også at det knusktørre egenkapitalmarkedet øker selskapets muligheter til å plukke mindre, ikke børsnoterte selskap, som er i en trengt posisjon.

Telekom stadig viktigere

Merkantildata legger kontinuerlig mer vekt på å kommunisere at de teknologiske endringene som skjer i grensesnittet data og telekommunikasjon blir den viktigste driveren for selskapets utvikling fra 1999 og ut i det neste årtusenet.

Resonnementet er todelt, da både bedret funksjonalitet og lavere kostnader ved integrasjon av tele- og datatrafikk vil drive etterspørselen i markedet.

Adolfsens hovedargument for at denne utviklingen vil slå positivt ut for Merkantildata er at etterspørselen primært vil være drevet av den funksjonaliteten som tilbys og at kunderelasjonen dermed vil etableres mellom løsningstilbyder og den som har behov for løsningene.

Merkantildata har i løpet av året etablert et strategisk samarbeide med Telia og har hatt samtaler både med TeleDanmark og selskapets amerikanske eier (Ameritech). Det er også etablert et samarbeid med Nortel Networks (tidligere Northern Telecom, som kjøpte opp Bay Networks som igjen er Ciscos hovedkonkurrent).

Nortel har valgt Merkantildata som sin nordiske kanalpartner.

En viktig forutsetning for at det blir fart i integrasjonen av tele- og dataløsninger er at de store programvareleverandørene kommer med applikasjoner som muliggjør at tradisjonell sentralbord-funksjonalitet kan legges over på en dataserver. Det er ventet at Microsoft vil komme med en slik applikasjon i løpet av første halvår 1999. Adolfsen så det som sannsynlig at et selskap som Ericsson eller Siemens kan komme med slike applikasjoner før Microsoft er klare med sitt produkt.

For Ericsson og Siemens er det meget viktig at de får et tidlig fotfeste i dette markedet, da de tradisjonelt har tjent betydelig med penger på salg av telefonsentraler. Dette gir i følge Adolfsen gode muligheter for de løsningsleverandørene som sitter med viktige markedsandeler i de ulike landene.

For 1998 under ett mener Adolfsen at Merkantildata kan nå en omsetning på 8,5 milliarder kroner og et driftsresultat på 400 millioner kroner. Han påpeker at dersom omsetningen i fjerde kvartal skal være like stor relativt til resten av året i 1998 som i 1997 så vil omsetningen for året under ett bli 8,35 milliarder kroner. Samtidig sa han at det var mulig å regne med en omsetning per ansatt på 3,5 millioner for året under ett. Det skulle tilsi en samlet omsetning på ni milliarder kroner.

Til toppen