Merkantildata og Telenor deler 1,7 milliarder?

Innstillingen til nye Forvaltningsnettavtalen er klar. Merkantildata og Telenor er innstilt som leverandører av data- og telefoniprodukter til det offentlige med en antatt rammeavtale på omkring 1,7 milliarder kroner årlig.

Statskjøp i Statens forvaltningstjeneste har innstilt bl.a Telenor og Merkantildata som leverandører av tele og dataprodukter til den offentlige sektor. Avtalen inngår i det såkalte Forvaltningsnett-samarbeidet (FNS) mellom Kommunenes sentralforbund og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Dette opplyser Statens Forvaltningstjeneste i en pressemelding.

Avtalene løper fra 01.12.2000 til 30.11.2002 og gjelder hele den offentlige sektoren. I evalueringen har det blitt lagt stor vekt på bredde i produkt- og tjenesteområder og geografisk dekning, men også miljøhensyn, priser og kvalitet har vært viktige kriterier.

Følgende leverandører er innstilt til å få rammeavtale innen Nett- og verdiøkende tjenester: Telenor, Merkantildata, Datametrix, UPC og Posten SDS.

Innen Telefoniprodukter og supplerende tjenester er følgende selskap innstilt: Telenor, Merkantildata, Alcatel Distribusjon AS og Systemsenteret.

Innen Dataprodukter og supplerende tjenester er følgende selskap innstilt: Telenor, Merkantildata, Inmeta (tidligere Office Systems), Systemsenteret, Norsk Data Senter, Microsoft Norge, Lotus Development Norway og Prokom Sem & Stenersen.

I 1999 var det en omsetning på disse rammeavtalene på i underkant av 2 milliarder kroner.

Merkantildata opplyste under Capital Markets Day onsdag at Eterra er i ferd med å signere en kontrakt til en verdi av 1,7 milliarder kroner over en to års periode med Forvaltningsnett.