Merkantildata overtar driften av Stockholms Stadshus

Merkantildata Sverige overtar drift og overvåkning av IT-nettet i Stockholms Stadshus. Partnerne satser på døgnåpent ved servicesentralen i Skåne.

Merkantildata Sverige overtar drift og overvåkning av IT-nettet i Stockholms Stadshus. Partnerne satser på døgnåpent ved servicesentralen i Skåne.

IT-nettverket til Stockholms Stadshusforvaltning legges nå ut på ekstern drift. Målsettingen er å øke driftssikkerheten og tilgjengeligheten for de 800 brukerne. Disse skal på denne måten også få tilgang til støttefunksjoner døgnet rundt.

Den 1.november tok Merkantildata ASA over driften og overvåkningen av Stockholms Stadshus IT-nettverk. Avtalen løper i første omgang frem til juni 2003.

Gjennom samarbeidet med Merkantildata satser stadshusforvaltningen nå på å få et mer stabilt nettverk.

Siden samarbeidet med Merkantildata startet i februar i år har Stadshuset blant annet fått nye servere. Gjennom en løsning fra Merkantildata arbeider flere servere parallelt sånn at brukerne ikke merker noe dersom en server går ned ettersom en annen da overtar.

Drifting og overvåkningen av stadshusets IT-nett gjøres fra Merkantildatas servicesentral i Malmø.

Overvåkningen skjer med hjelp av programvaren Unicenter TNG fra Computer Associates International Inc. 80 prosent av overvåkningen og servicen kommer til å fjernstyres fra Malmø. I Malmø sitter også hjelpefunksjonen hvor stadshusets medarbeidere kan ringe eller sende e-post ved problemer.

Dette er spesielt viktig ettersom en stor del av brukerne er fritidspolitikere som arbeider på sine maskiner utenom ordinær arbeidstid.

Avtalen har en verdi på 21 millioner svenske kroner.

Til toppen