Merkantildata: Resultatet opp 60 prosent

Korrigert for uorganisk vekst, viser halvårstallene fra Merkantildata-konsernet en omsetningsøkning på 24,1 prosent og en økning av resultat før skatt på 60 prosent i forhold til samme periode i 1996.

Korrigert for uorganisk vekst, viser halvårstallene fra Merkantildata-konsernet en omsetningsøkning på 24,1 prosent og en økning av resultat før skatt på 60 prosent i forhold til samme periode i 1996.

Omsetningen i første halvår var 1,7 milliarder kroner, hvorav 960 millioner kom i annet kvartal, 32 prosent bedre enn annet kvartal 1996. Første halvårsresultat før skatt ble 67,2 millioner kroner, hvorav 40,2 millioner i annet kvartal, 81 prosent bedre enn tilsvarende kvartal i fjor.

Det heter i selskapets kunngjøring at samtlige enheter vokste i første halvår. I annet kvartal karakteriseres omsetningsveksten som "sterk" i samtlige enheter, med økende marginer overalt unntatt i Distribusjon der en svak nedgang skyldes lavere etterspørsel i det svenske markedet. Kommunikasjonsområdet viser sterk fremgang i annet kvartal i forhold til et svakt første kvartal. Etter 28 prosent kalkulatorisk skatt betyr konsernresultatet at inntjeningen per aksje økes med 37,5 prosent.

På bakgrunn av utviklingen i første halvår forventer styret vesentlig høyere omsetning og et bedre resultat i hele 1997 sammenliknet med 1996.

Tabell: Nøkkaltall Merkantildata første halvår 1997/1996. Alle tall i millioner kroner.

Konsernet, første halvår 1997 Proforma tall inkl. MBS og CBS, første halvår 1996
Driftsinntekter 1.717 1.384
Driftskostnader 1.641 1.335
Driftsresultat 77 49
Finansposter -10 -7
Resultat før skatt 67 42
Forventet skatt 17
Resultat etter skatt 50 42
Til toppen