Merkantildata-selskap skal utvikle nasjonal vegdatabank

Ementor, Merkantildatas e-business konsulentselskap, melder at selskapet er valgt som leverandør for utvikling av ny, nasjonal vegdatabank for Vegdirektoratet.

Ementor, Merkantildatas e-business konsulentselskap, melder at selskapet er valgt som leverandør for utvikling av ny, nasjonal vegdatabank for Vegdirektoratet.

Det kan se ut som Ementor har fått en solid fot innenfor hos Vegdirektoratet.

Dagens kontrakt skal bare være piloten i et svært omfattende og langvarig prosjekt.

Løsningen innebærer ifølge meldingen at det skal etableres en ny database for hele landet med veg- og trafikkinformasjon.

- Verdien på programvareutviklingen er 25 millioner kroner, og dette gjelder deler av den nye Vegdatabanken, sier Harald K. Wethal, prosjektleder for Nasjonal Vegdatabank i Vegdirektoratet til digitoday.no.

I tillegg til Ementor, er ViaNova IT, Norkart, Triona AB og Geodata inne som underleverandører i forbindelse med denne utviklingen.

- Avtalen gjelder en pilotleveranse som skal være klar til juni 2002. Endelig godkjennelse og leveranse vil skje fra slutten av 2002. Deretter vil det bli snakk om en utrulling av systemet til landets 19 vegkontorer og eventuelt interesserte kommuner, fortsetter Wethal.

Det pågår for tiden en prosess rundt antallet vegkontorer og tallet kan dermed reduseres noe.

Arbeidet omfatter utvikling av avanserte Internettbaserte løsninger for presentasjon av veg- og trafikkdata samt for forvaltning, drift og vedlikehold.


Programmet skal etter planen hjelpe Vegdirektoratet og kommunene til å styre, planlegge, drifte, vedlikeholde og utvikle det offentlige vegnettet på en effektiv og samfunnstjenlig måte.

Løsningen består av en sentral vegdatabank hvor det er meningen at all informasjon skal oppdateres kontinuerlig, samt av flere internettbaserte løsninger som er koblet opp mot digitale kartdatabaser.

- De videre kostnadene etter utviklingen vil i første rekke være avhengig av antallet lisenser og dermed brukere som vil inn på systemet. Når det gjelder implementering og senere utrulling har vi interne ressurser, men vil også kunne spille på eksterne konsulenter, sier Wethal.
Til toppen