Merkantildata slanker staben - igjen

Merkantildata kutter kostnader og sparker ytterligere 300 ansatte. Det siste året har mer enn 2.000 Merkantildata-ansatte mistet jobben.

Merkantildata kutter kostnader og sparker ytterligere 300 ansatte. Det siste året har mer enn 2.000 Merkantildata-ansatte mistet jobben.

Merkantildata sparker flere hundre ansatte i et forsøk på å redusere kostnadsnivået. Ifølge Finansavisen vil minst 300 ansatte forlate Eterra. 140 personer må gå fra Eterra i Norge, 100 i Danmark, 80 i Sverige mens 20 må gå i Finland.

En ferierende Adolfsen bekrefer overfor avisen at det vil komme ytterlige bemanningskutt, men vil ikke si hvor mange det dreier seg om.

I løpet av det siste året har mer enn 2.000 personer, tilsvarende 30 prosent av staben, forsvunnet fra Merkantildata.

Merkantildata kuttet i juni målet om et driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) i 2001 fra 250 millioner kroner til 100 millioner kroner. Den usikre markedssituasjonen gjør at det kan komme nye kutt. Styreformann Riulf R. Rustad sier at den prognosen som nå foreligger bygger på en forutsetning om at markedet ikke faller mer enn de 10 prosent Merkantildata opplevde i andre kvartal.

Finansavisen skriver at dersom man legger til grunn selskapets eget driftsresultat, plusser på administrasjonskostnader, avskrivinger og finanskostnader, risikerer Merkantildata et underskudd på et tresifret millionbeløp i 2001.

Til toppen