Merkantildata svelger MBS for 186 millioner kroner

Igår, 23. september, ble styrene i Merkantildata og MBS enig om at selskapene fusjonerer med Merkantildata som overtakende selskap. Prislappen er 186 millioner kroner.

Igår, 23. september, ble styrene i Merkantildata og MBS enig om at selskapene fusjonerer med Merkantildata som overtakende selskap. Prislappen er 186 millioner kroner.

Tom Adolfsen fortsetter sin inorganiske vekst og fusjonerer Merkantildata med MBS Fjerndata. Styrene i selskapene vedtok å anbefale fusjon med Merkantildata som overtakende selskap. Den avtalte prisen er 186 millioner kroner hvorav inntil 20% (NOK 37,2 millioner kroner) gjøres opp i kontanter og resten i 1.617.392 aksjer i Merkantildata pålydende NOK 5,-. En ekstraordinær generalforsamling i Merkantildata i desember skal ta endelig stilling til fusjonen.

Styrene har ved sin behandling av fusjonsforslaget valgt å gjøre visse regnskapsmessige avskrivninger knyttet til tidligere bedriftsoppkjøp i MBS Fjerndata Holding AS. Derfor er fusjonsvederlaget redusert med 14 millioner kroner som vil ha tilsvarende konsekvens for Fjerndatas konsernresultater i 1996.

I forbindelse med denne fusjonene vil nok spekulasjonene rundt skjebnen til Merkantildatas distribusjonsavdeling øke. For, med på lasset fra MBS Fjerndata, får Merkantildata nemlig en oppegående distribusjonsavdeling bygd opp rundt Digitals produkter. Når Adolfsen og co. får samkjørt disse avdelingene skulle nok det gjøre distribusjonsavdelingen enda mer attraktiv for aktører i markedet.

- Vi har ikke dårlig tid, sier Carl Espen Wollebekk, finansdirektør i Merkantildata ASA. I motsetning til en rekke andre aktører har vi en distribusjonsvirksomhet som tjener penger. Når vi allikevel sier at distribusjon ikke er del av vår kjernesatsning, sender vi et viktig signal til aktører i markedet. Husk at det er viktigere for oss å finne rette oppkjøper enn å få noen millioner ekstra ved et salg. En eventuell oppkjøper vil nemlig bli en svært viktig samrbeidspartner for oss. Signalene vi har sendt ut, gjør det også lettere for vår distribusjonsavdeling ved at vi skaper en viss distanse mellom forhandler- og distribusjonsdelen, avslutter Wollebekk.

Til toppen