Merkantildata & tele

Merkantildata (MD) vil også bli en leverandør av høynivå-teletjenester i fremtiden som del av selskapets satsing på datasentralkonseptet, sa konsernsjef Tom Adolfsen under presentasjonen av konsernets 3. kvartals resultater. MD-konsernet omsatte for kr 357 millioner kroner i 3. kvartal og kr 1,2 milliarder hittil i 1996, en oppgang på henholdsvis 8,1 prosent og 15,4 prosent for samme tidsrom i 1995. Resultatene før skatt ble kr 48,5 millioner hittil i 1996 og kr 11,1 millioner i 3. kvartal 96. Resultatøkningene ble henholdsvis 94 prosent og 127,7 prosent i forhold til 1995.

Merkantildata (MD) vil også bli en leverandør av høynivå-teletjenester i fremtiden som del av selskapets satsing på datasentralkonseptet, sa konsernsjef Tom Adolfsen under presentasjonen av konsernets 3. kvartals resultater. MD-konsernet omsatte for kr 357 millioner kroner i 3. kvartal og kr 1,2 milliarder hittil i 1996, en oppgang på henholdsvis 8,1 prosent og 15,4 prosent for samme tidsrom i 1995. Resultatene før skatt ble kr 48,5 millioner hittil i 1996 og kr 11,1 millioner i 3. kvartal 96. Resultatøkningene ble henholdsvis 94 prosent og 127,7 prosent i forhold til 1995.

Merkantildata og konsernsjef Tom Adolfsen la frem solide resultater for 3. kvartal og årets første ni måneder på en pressekonferanse mandag morgen. Tallene for MBS Fjerndata var ikke intergrert i MDs tall. Selskapet solgte for kr 357 millioner i 3. kvartal, opp 8,1 prosent i forhold til samme periode i 95, mens omsetningen for årets ni første måneder ble kr 1,202 milliard som er opp 15,4 prosent i forhold til 95. Resultatet før skatt for 3. kvartal ble kr 11,1 millioner opp 127,7 prosent og kr 48,5 millioner for årets første ni måneder, en oppgang på 94 prosent.

MBS solgte for kr 116 millioner i 3. kvartal og kr 391,5 millioner for årets første ni måneder. Overskuddet ble på kr 2,7 millioner for 3. kvartal, mens selskapet har tapt kr 13.000 i årets første ni måneder. 3. kvartals tall er en kraftig resultatmessig forbedring fra annet kvartal hvor MBS tapte kr 2,8 millioner.

Nyhetene i Merkantildata denne gang, dreide seg selvfølgelig om oppkjøpet av og fusjonen med MBS Fjerndata. MD og MBS som begge er sterke på systemintegrasjon vil bli formidable etter fusjonene med god dekning i de store markedene i Norge. MBS' distribusjonsavdeling, Digital Distribusjon, vil bli innlemmet i MD distribusjon og vil tilføre kr 100 millioner i omsetning, primært av Digital-utstyr. Det samlede selskapet vil oppnå en omsetning på anslagsvis kr 2,2 milliarder i 1996 med 1,7 milliarder fra MD og rundt 500 millioner fra MBS.

En annen spennende nyhet er MDs satsing på tele og Internett i tiden fremover. MD har overtatt og overtar endel spennende Internett-teknologi og kompetanse ved kjøpet av Upnet i Sverige og MBS i Norge. Upnet i Sverige har blant annet produsert Telias hub i Sverige som tar seg av 70-80 prosent av internasjonal Internett-trafikk fra Norden. MD vurderer å gjøre tilsvarende i Norge. I tillegg drifter MBS en rekke Internett-servere og er medeier i Riksnett en av landets største Internett aksessleverandører.

En spennende utvikling er MDs tro på integreringen av data og tele i årene fremover.

- Vår visjon har vært å bli ett av Skandinavias ledende dataselskap, men med utviklingen i Norge med frisleppet på telemarkedet har vi endret visjonen til å bli ett av Skandinavias ledende data- og teleselskaper, sa Adolfsen.

Dermed følger Adolfsen opp og konkretiserer de signalene han ga ved presentasjonen av halvårstallene tidligere i år. I henhold til Adolfsen vil verdiskapende teletjenester bli en viktig del av MDs kommunikasjonssatsing.

- Ikke skriv at vi skal bli en teleleverandør, sa Adolfsen. Vi skal ikke levere selve teletransporttjenestene, det vil aktører som Telenor og Telia gjøre. Vi skal samarbeide med de aktørene som er markedsledende og har de beste løsningene på dette feltet. Derimot er det endel merverdiskapende tjenester helt opp på programvarenivå som åpnes for konkurranse når monopolet faller. Vi ser blant annet på lokal satelittoverføring som et mulig alternativ til kabel i fremtiden. Knyttet opp mot vårt datadriftskonsept blir dette svært spennende. Dette er noe vi allerede har på gang i Sverige via Upnet, men det er foreløpig ulovlig i Norge.

- Et annet spennende konsept vi har er Upnets Local Internet exchange-teknologi. De har laget en boks hvor bedriftskunder kan få en Internett-server med ruter, programvare og kommunikasjonsteknologi. Dermed har vi en enkel alt-i-en-boks løsning hvor alt kunden må forholde seg til er strømplugg og ISDN-tilknytning. Vi har tre utgaver Mini, Basic og Grand som varierer i pris fra noen hundre tusen kroner til en snau million. Slike løsninger koster vanligvis flere millioner kroner i form av utstyr, problemer og konsulenthjelp, avsluttet Adolfsen.

Til toppen