Merkantildata verdt maksimum 20 kroner

Norse Securities opprettholder sin nøytrale anbefaling etter dagens resultatvarsel, og deres analyser konkluderer med en "fair value" på maksimum 20 kroner per aksje.

Norse skriver i en egen update på Merkantildata ASA i dag at selskapet står finansielt støtt med en egenkapital på 2,4 milliarder kroner, men at det er negativt for kursutviklingen at det foretas en emisjon på disse kursnivåene.

Analytikeren i Norse konkluderer med at Ementor ASA er verdt mellom 1 til 1,25 milliader kroner basert på diskontert kontantstrøm, noe som tilsvarer 5,5 - 6,5 kroner per aksje. Men det påpekes samtdig at tilsvarende selskaper i Sverige verdsettes lavere, slik at det er en betydelig nedside i dette anslaget.

Problemdivisjonen Eterra AS bør kunne oppnå en markedsverdi på 2 til 2,25 milliarder, tilsvarende 11 kroner per aksje.

Legges verdien av investeringsporteføljen til grunn, som er verdt mellom 400 til 500 millioner kroner, konkluderer Norse med at Merkantildata-aksjen ligger i et intervall mellom 12,5 til 20 kroner. Oppsplittingen av selskapet er positivt, men det er negativt med emisjon på såpass lave kurser som dagens, ifølge rapporten.

Til toppen