«Messenger» bekrefter hvor liten verden er

Mellom deg og hvem som helst annen i hele verden er det stort sett ikke mer enn sju brukerledd.

«Messenger» bekrefter hvor liten verden er

Mellom deg og hvem som helst annen i hele verden er det stort sett ikke mer enn sju brukerledd.

I 1969 publiserte to amerikanske sosiologer, Stanley Milgram og Jeffrey Travers, en undersøkelse som tydet på at det mellom to vilkårlig valgte amerikanere var en kjede av 6,2 gjensidige bekjentskaper. Med andre ord: Utvider man talemåten «kjenner noen som kjenner noen» til seks ledd, har man dekket et flertall av befolkningen, uansett hvem man velger som utgangspunkt.

Grunnlagsmaterialet til Travers og Milgram var noe spinkelt: 296 forsøkspersoner fordelt på delstaten Nebraska og østkystbyen Boston ble bedt om å sende et brev til en aksjemekler i Boston. Brevene skulle ikke sendes direkte, med mindre man selv kjente mekleren, men via bekjentskaper. De som mottok brevet, fikk samme instruks. Til slutt mottok mekleren 64 brev. I snitt ble hvert brev postlagt 6,2 ganger.

Undersøkelsen fikk stor publisitet fordi den tilsynelatende fanget opp hvor liten verden er: «Alle» erfarer stadig når man treffer ukjente, uansett hvor det måtte være, at man har felles bekjente.

I 1990 ble undersøkelsen popularisert gjennom et skuespill av John Guare, Six Degrees of Separation, som i 1993 ble gjort til en film med stjerner som Will Smith og Donald Sutherland.

I 2003 prøvde forskere ved Columbia University å teste hypotesen om seks ledd gjennom en e-postundersøkelse som omfattet 24.000 frivillige fordelt på 13 land. De meldingene som nådde fram til de vilkårlig utvalgte målene ga grunnlag for å anslå at kjedene hadde i gjennomsnitt fra fem til sju ledd.

To forskere ved Microsoft, Jure Leskovec og Eric Horvitz, har nå publisert en langt mer omfattende undersøkelse, basert på alle meldinger sendt gjennom Microsofts lynmeldingstjeneste Messenger i juni 2006: Planetary-Scale Views on a Large Instant-Messaging Network.

Denne undersøkelsen omfatter 30 milliarder meldinger og 180 millioner aktive brukere. En analyse av nettverket mellom brukerne avdekket 1,3 milliarder forbindelser mellom brukerpar. Den avdekket videre at det maksimale antall forbindelser mellom to vilkårlig valgte brukere var 29. Gjennomsnittet var 6,6.

Sannsynligheten for at antall forbindelser mellom to vilkårlig valgte brukere skal være et gitt tall, er plottet i denne kurven (merk at skalaen for sannsynlighet er logaritmisk):

Analysen viser at det mest sannsynlige antall forbindelser eller ledd mellom to vilkårlig valgte brukere er 6. Mediantallet er 7, og gjennomsnittet er 6,6.

En annen måte å se analysen på er at det skal ikke mer enn 6 forbindelser fra deg – eller enhver annen person – før du når 48 prosent av hele verden. Med 7 forbindelser når du 78 prosent av hele verden. Med 8 forbindelser når du langt over 90 prosent av alle andre.

– Vi kan med andre ord si, gjennom linsen som Messenger gir oss for å beskues verden, at det er om lag «syv graders atskillelse» mellom folk, heter det i undersøkelsen.

Til avisa Washington Post sier Horvitz at han er sjokkert over denne bekreftelsen på hvor tettet bånd det er mellom enkeltindivider verden over.

– Det vi ser tyder på at det kan være en konstant verdi for menneskehetens sosiale konnektivitet. Folk har hatt denne mistanken om at vi står virkelig nær hverandre. Men vi viser nå i veldig stor skala at denne ideen dreier seg om noe langt mer enn folklore, sier forskeren til avisa.

Til toppen