Messenger-oppdatering kan hindre konkurrenter

Microsoft planlegger å gjøre endre protokollen som benyttes av MSN Messenger. Dette får konsekvenser for de som kobler seg til lynmeldingsnettverket med klienter fra andre enn Microsoft.

Microsoft planlegger å gjøre endre protokollen som benyttes av MSN Messenger. Dette får konsekvenser for de som kobler seg til lynmeldingsnettverket med klienter fra andre enn Microsoft.

Som følge av enkelte sårbarheter i MSN Messenger-klienten, vil Microsoft den 15. oktober kreve at alle klienter som kobler seg til selskapets lynmeldingstjeneste, benytter den nyeste protokollen, som blant skal benytte SSL i forbindelse med innlogging. Det er ifølge uttalelser fra Microsoft-personell til Betanews, ikke gitt at selskapet vil utlevere detaljer om endringene til leverandører av konkurrerende klienter som også støtter Microsofts nettverk.

    Les også:

Brukere av klienter som ikke støtter den nyeste utgaven av protokollen, vil motta meldinger i deres klienter med teksten:

".NET Messenger Service Staff: You are running a version of messenger that requires an immediate security update. Please visit http://messenger.msn.com/Help/Upgrades.aspx to complete the update..

Dette gjelder både eldre utgaver av MSN Messenger og Windows Messenger, men også tredjepartsklienter som Trillian, Gaim, Odigo og trolig også mobiltelefonklienter som Agile Messenger, som digi.no skrev om torsdag.

Inntil omleggingen de 15. oktober, er det lite brukerne vil merke, bortsett fra at den nevnte meldingen som vil dukke opp hver gang en klient som ikke støtter den nye protokollen, startes opp.

Men fra og med den 15. oktober vil altså ikke klienter som ikke er blitt oppdatert, fungere.

Det er likevel ikke første gang at tilbyderne av lynmeldingstjenester har endringer som etter alt å dømme først og fremst er gjort for å fjerne brysomme konkurrenter. Leverandørene av både Trillian og Odigo deltok i et kappløp med AOL i 2000 etter at AOL stadig endret protokollen til tjenesten. Det tok likevel ikke lang tid før oppdaterte utgaver av klientene var på plass, og etter en stund stilnet det hele av.

Cerulean Studios, som står bak Trillian, lover i en melding at det vil komme oppdaterte utgaver av både gratisversjonen og betalingsversjonen før Microsofts deadline. Betautgaven av Trillian Pro 2.0 skal derimot allerede være oppdatert.

Også utviklergruppen som står bak Gaim mener at det skal være en smal sak å oppdatere klienten til å benytte den nye protokollen, men lover likevel ikke at klienten vil fungere siden Microsoft nå vil kreve en lisens for at tredjepartsklienter skal kunne knytte seg til MSN-nettverket.

Til toppen