Messias ikke på nettet til jul

Norske analytikere har ikke noen tro på at internettbutikker skal dra noen spesiell nytte av julehandelen, og om de så gjør, er ikke det blant kriteriene som blir vektlagt når butikkene analyseres.

Analytikerne i USA er ikke beroliget av nyheten om en tiltagende handel i forkant av jula. Der strømmer det inn med meldinger om fulle shoppingsentrene og kjøpekåte mennesker. For selv om det er tettere i køen foran kassaparatet og man tjener mer penger enn tidligere, taper fremdeles mange av selskapene penger på driften. I USA anslår man at omtrent halvparten av alle e-handelstjenestene vil måtte hente inn mer penger i løpet av neste år. Og det anslås at så mange som 40 prosent av de børsnoterte selskapene vil forsvinne i løpet av 2001, enten som resultat av fusjoner/oppkjøp eller konkurser. Til sammenligning har seks av de børsnoterte nettbutikkene stengt dørene så langt i år.


Her hjemme er det langt færre børsnoterte selskaper innenfor e-handel sektoren. Og de som normalt trekkes frem med deler av hovedvirksomhet med denne fokusen er nyankomne Norkom, iGroup no. AS med NetShop AS, C. Tybring-Gjedde ASA, E-Line Group ASA, samt yaTack og CoShopper.no som de mest profilerte på den unoterte listen.

Flere analytikere digitoday.no har vært i kontakt med er ikke like overbevist om at julehandelen blir noe Klondyke for nettbutikkene.

- Hovedvekten av nordmenn (i alle fall den mannlige rase) handler sine julegaver i siste uke før jul, og da har man ikke tid til å bestille sine julegaver over Internett. Til det tar leveringen altfor lang tid. Den er rett og slett slik det bare er, sier en analytiker til digitoday.no.

- Og med den viten er det lite trolig at julehandelen blir så stor som flere nettbutikker vil ha den til å være. Å handle på Internett foran jula krever et ekstra element av planlegging "som kun pensjonister og hjemmeværende husmødre har tid til, og ingen av de to er spesielt aktive på Internett", mener analytikeren.

Det er stor forskjell på hvilket segment av forbrukere man retter seg mot, men det er to hovedargumenter som gjelder: pris og enkelthet, hvor det siste også inneholder elementer av leveringstid og nærhet til butikken gjennom PC-en. Bygger derfor konseptet på lang leveringstid, må man konkurrere på pris.

En analytiker trekker frem NetShop (avdeling av iGroup) som i en periode var svært aggressive på prisgaranti, men som nå går tilbake på sortimentet da det ble for kapitalintensivt å dekke alle produktgruppene. Det tyder ikke bra.

Et annet fellestrekk for de analytikere digitoday.no har vært i prat med, er en sterkere tro på e-handelskonsepter som bygger på en eksisterende infrastruktur utenfor Internett, og der handelsløsninger over nettet kun er å se på som en ny distribusjonskanal. Disse har allerede et lager av produkter og salgsvolum fra sin gamle virksomhet. Det eneste man trenger er en teknisk løsning, og den kan man få en student til å koke ihop, sier en annen analytiker. Av de børsnoterte selskapene fremholdes E-line Group som en kandidat fra denne gruppen.

I dagens finansmarked er det bortimot umulig å hente inn penger til Internett-relaterte virksomheter og man er svært lite begeistret for underskuddsforetakene. Derfor kan det fort bli kroken på døra for de som har brukt opp pengene man har i kassen, sier en analytiker til digitoday.no.

Ingen av de spurte analytikerne ville derimot spå noen av selskapenes død, men så for seg at man ville fortsatt se en ytterligere konsolidering i bransjen.

Les mer om:
;