Mest CD-salg på nettet

Nordmenn handler helst CDer på Internett. Aksjer og blomster havner nederst på lista over hva Ola og Kari Netthandler er ute etter.

Nordmenn handler helst CDer på Internett. Aksjer og blomster havner nederst på lista over hva Ola og Kari Netthandler er ute etter.

Det er tydeligvis musikk som fenger mest blant norske nettbrukere.

Både blant dem som faktisk har handlet på Internett og de som bruker Internett, men ennå ikke handlet, står CDer øverst på lista over varer de vil handle.

Blant dem som allerede har handlet på Internett, representerte CDer 27 prosent og plasserte seg dermed på topp. I gruppen som ennå ikke har handlet på Internett, men som kunne tenke seg å gjøre det, topper også CDer lista, med 23 prosent.

Det er en undersøkelse utført av forsker Anita Borch ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), som har kommet fram til disse resultatene.

I alt har 1001 personer over 15 år uttalt seg til SIFO i forbindelse med undersøkelsen, og av disse hadde om lag halvparten tilgang til Internett.

24 prosent av dem som har handlet på nett, har kjøpt bøker, mens kun 14 prosent av dem som kunne tenke seg å handle på nettet, fører opp bøker som et produkt de kunne tenke seg å handle på nettet.

Produkter Har handlet på nett (%) Ønsker å handle på nett (%)
CDer 27 23
Bøker 24 14
Teknologi 23 16
Reiser 16 15
Aviser, tidsskrifter m.m 8 7
Billetter 6 7
Klær 6 12
Dagligvarer 5 11
Aksjer, verdipapirer 4 1
Blomster 1 1
Annet 21 32
Vet ikke 1 17

Kilde: SIFO. Tabellen viser i andre kolonne kjøpte eller bestilte produkter fra 90 personer som har handlet på Internett. Tredje kolonne viser prosentvis hvilke produkter 142 brukere kunne tenke seg å kjøpe eller bestille på Internett (Det var mulig å gi flere svar).

Til toppen