Mest fornøyd når de slipper å jobbe med folk

Folk som jobber med produkter er lykkeligere på jobben.

Mest fornøyd når de slipper å jobbe med folk
(Bilde: Illustrasjonsfoto: Per Ervland)

Folk som jobber med produkter er lykkeligere på jobben.

Vikarbyrået Xtra personell har gjennomført sin årlige arbeidslivsundersøkelse.

Den avdekker at folk flest trives på jobben, og at flertallet trives med sin arbeidsgiver. På landsbasis, uavhengig av bransje, svarer 56,9 prosent at de er fornøyd eller svært fornøyd med sin arbeidsgiver, mens bare 13,6 prosent er misfornøyd eller svært misfornøyd.

Oslo-folk er mest fornøyd, og menn er mer fornøyd enn kvinner

– Enhver misfornøyd medarbeider er i utgangspunktet en for mye, men den høye andelen fornøyde er likevel et sunnhetstegn for norsk arbeidsliv. Til tross for at årets undersøkelse er tatt opp i en periode hvor finanskrisen for alvor gjorde seg gjeldende viser den at andelen fornøyde har økt fra 54,7 prosent i fjor til 56,9 prosent i år, sier Kristian Fæste, administrerende direktør i Xtra personell, i en pressemelding.

At hovedstaden kommer spesielt godt ut skyldes trolig større mulighet for å velge arbeidsgiver og yrke, ifølge Xtra personell.

– En mulig forklaring på at Oslofolk generelt er mer fornøyd kan være at den enkelte har flere valgmuligheter og således kanskje oftere er på riktig hylle i arbeidslivet enn andre steder hvor valgmulighetene kanskje er litt færre, sier Fæste.

59 prosent av menn er fornøyd, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 54,9 prosent. Det henger trolig sammen med det som fremstår som det mest oppsiktvsvekkende funnet i undersøkelsen.

Menn jobber mer med produkter, mens kvinner oftere jobber i det Paul Moxnes, professor i organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen BI, jobber mer i det han kaller «relasjonsbaserte yrker».

Han forklarer at de har større tilbøyelighet til å mistrives på jobben enn de som arbeider innenfor mer produktorienterte yrker som for eksempel ingeniører. Xtra personells undersøkelse bekrefter dette.

- Når folk primært jobber med andre mennesker, og ikke med døde gjenstander eller komponenter, blir det ofte flere konflikter. På læreværelset eller på sykehus har vi mer tid til å kommunisere og evaluere hverandre, også i et kritisk søkelys, enn dersom vi eksempelvis jobber i produksjonslinen på en fabrikk. Menneskelig samspill gir næring til konflikter og ergo også mer misnøye, sier Moxnes.

    Les også:

Til toppen